Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltan.se

Jag godkänner
Anmälan till årsstämma

Sista anmälningsdag 10 maj. Välkommen!

Aktieägarna i Investment AB Spiltan kallas härmed till årsstämma, lördagen den 20 maj, kl 11.45 till ca 16.30 på Kungliga Musikhögskolan, Valhallavägen 105, i Stockholm. I samband med stämman bjuds på förtäring, dryck och musik.

Deltagande på stämman  
För att ha rätt att deltaga på stämman måste aktieägare dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB (f d VPC AB) förda aktieboken senast den 15 maj och dels anmäla deltagandet till Spiltan senast onsdagen den 10 maj (då vi serverar lunch mm behöver vi veta antalet anmälda i god tid).