Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltan.se

Jag godkänner
Handlingar om inlösenprogrammet

Spiltans #inlösenprogram

Beslut fattades på Investment AB spiltans årsstämma den 30 maj om att genomföra förslaget om ett inlösenprogram, på maximalt en åttondel av alla aktier i Spiltan, till kursen 7 730 kr/aktie. Totalt innebär det att Spiltan kan betala ut 360 Mkr i utdelning plus inlösen till aktieägarna. 

Övriga handlingar avseende inlösenprogram i Investment AB Spiltan  Punkt 15 - Beslut om minskning av aktiekapital med inlösen av aktier samt styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 § abl samt Punkt 16 - Beslut om fondemission.
Bilaga 1 - Styrelsens yttrande
Bilaga 2 - Revisorernas yttrande
Motivering till utdelningsförslag