Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltan.se

Jag godkänner
Kallelse & fullmakt inför årsstämma 2017

Här kan du ladda ned kallelse mm inför årsstämman 2017

Nedan finner du kallelse samt blanketter för anmälan via post och fullmakt om du önskar företrädas av annan person vid årsstämman 2017.

Aktieägarna i Investment AB Spiltan kallas härmed till årsstämma, lördagen den 20 maj, kl 11.45 till ca 16.30 på Kungliga Musikhögskolan, Valhallavägen 105, i Stockholm. I samband med stämman bjuds på förtäring, dryck och musik.

Deltagande på stämman  
För att ha rätt att deltaga på stämman måste aktieägare dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB (f d VPC AB) förda aktieboken senast den 15 maj och dels anmäla deltagandet till Spiltan senast onsdagen den 10 maj (då vi serverar lunch mm behöver vi veta antalet anmälda i god tid).