Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltan.se

Jag godkänner
Om Spiltans inlösenprogram

Spiltans #inlösenprogram

Beslut fattades på Investment AB spiltans årsstämma den 20 maj om att genomföra förslaget om ett inlösenprogram, på maximalt en åttondel av alla aktier i Spiltan, till kursen 7 730 kr/aktie. Totalt innebär det att Spiltan kan betala ut 360 Mkr i utdelning plus inlösen till aktieägarna.

Inlösenprogrammet har följande steg:

Välj mellan att lösa in delar av ditt innehav eller få en större andel av Spiltans portfölj.

Spiltan kommer maximalt att lösa in 13 % av antalet aktier i Spiltan. De som väljer att vara med får en reavinst precis som om man sålt aktierna via Alternativa Listan. Om man i närtid har behov av kapital till andra saker kan det vara en god idé att vara med i inlösenprogrammet. Om man är långsiktig ägare tror styrelsen (som endast i begränsad omfattning kommer att lösa in sina egna aktier) att det kan vara en bra affär att få en större andel av Spiltan vilket blir effekten om man inte löser in några aktier.  Notera att Spiltan även i framtiden kommer att ha ett stort ägande i Paradox, som starkt bidragit till den starka aktieutvecklingen, men det innebär också en risk att ha en så stor exponering mot ett bolag.

Generellt råd: Sälj aldrig alla era aktier i Spiltan
Då vi på Spiltan bygger ett nätverk vill vi gärna ha kvar våra aktieägare då vi tror att alla kan bidra till vår utveckling. Dessutom tror vi att Spiltan även i framtiden kan vara en bra placering. Notera vilka spännande bolag vi har i den diversifierade portföljen exklusive Paradox.

Så här går det till:

Omgång 1 - Alla som är berättigade till inlösen av aktier enligt handlingar presenterade i samband med stämman får möjlighet att lösa in delar av sitt innehav.

Aktieägare får en förfrågan/anmälningsblankett från sin depåbank där man kan ange om man vill lösa in aktier eller avstå från erbjudandet. Priset fastställdes till 7 730 kr i samband med stämman. 

Omgång 2 – Övriga aktieägare får möjlighet att lösa in aktier (och de som ingår i omgång 1 får möjlighet att lösa in fler aktier).
De aktieägare som inte har tillräckligt många aktier för att få lösa in några aktier i omgång 1 får möjlighet att lösa in aktier då vi kommer att fördela de inlösenrätter som inte används, till övriga aktieägare. Det innebär att även de som har få aktier kommer att få möjlighet att lösa in aktier. Om det finns ytterligare inlösenrätter som inte utnyttjats kommer även de som har många aktier få möjlighet att lösa in fler aktier.