Portfölj

Vi köper med målsättning att #behålla innehaven

Största investeringarna

Paradox

Utgör ca 70 % av Spiltans substansvärde

Paradox är ett av Sveriges mest spännande bolag i den starkt växande datorspelsbranschen. Bolaget utvecklar och förlägger datorspel under egna varumärken inom fyra nischer: historiska strategispel, rollspel, action och management. De egna spelutvecklingsstudiorna arbetar främst inom historiska strategispel vilka haft stora framgångar med titlar som Crusaders Kings 2, Europa Universalis IV och Cities: Skylines After Dark. Då spelarna ofta lagt ned flera hundra timmar på att sätta sig in i spelen har Paradox en stabilare kundbas än många andra spelföretag.

Ur Spiltans årsredovisning 2016:
Det mest spännande under året var Paradox’ framgångsrika notering på First North den 30 maj. I samband med noteringen sålde Spiltan 7 % av aktierna i Paradox vilket ökade vår kassa med 221 miljoner kronor (innan noteringen fick vi dessutom 26 miljoner kronor i utdelning från Paradox). Noteringen fick stor uppmärksamhet och gjordes ”the Paradox way” där privatplacerare först kunde direktköpa aktier i Paradox via Pepins.com. Sedan gjordes en normal spridning via Avanza bank vilken övertecknades kraftigt. I samband med noteringen köpte också det gigantiska kinesiska internet- och dataspelsbolaget Tencent 5 % av aktierna i Paradox vilket ger bolaget en inkörsport till den kinesiska marknaden. Från introduktionskursen på 33 kr steg Paradox under året till 51 kronor.

Under året lanserade Paradox rymdspelet Stellaris, strategispelet Hearts of Iron IV och rollspelet Tyranny med höga försäljningssiffror. Samtidigt utvecklar bolaget hela tiden nya uppgraderingar på existerande spel som spelarna köper genom digital nedladdning. Paradox fokuserar på spel där spelarna lägger ned 100-tals timmar och gärna spelar om igen då spel-upplevelsen utvecklas kontinuerligt.

Försäljning Paradox ökar kassan med 340 miljoner kronor
I februari 2017 sålde Spiltan 5,7 % av sina aktier i Paradox Interactive vilket ökade kassan med 340 miljoner kronor. Notera att i fortsättningen kommer varje kronas förändring av Paradox kursen att ändra Spiltans substansvärde med 74 kronor. Spiltan är kvar som långsiktig huvudägare i Paradox med 24,8 % av aktierna tillsammans med VD Fredrik Wester som har 33,3 %. Målsättningen är att placera kassan i nya onoterade bolag men vi har också ökat de noterade innehaven sedan förra handelsperioden.

HUR KAN NI HA SÅ STOR DEL AV SUBSTANSEN I ETT BOLAG?
Detta har varit den vanligaste frågan från aktieägare även under 2016. Att Spiltan behållit så stor del i Paradox är Spiltans styrelses största bidrag till den fantastiska utvecklingen under förra året. Det är ju Paradox’ personal, ledningen med VD Fredrik Wester i spetsen och Paradox’ styrelse som gjort det stora arbetet. Under åren har vi lärt oss att ett av de största misstagen man kan göra som investerare är att sälja av bra bolag för tidigt. 

Dessutom måste Spiltan försvara sin image att vara långsiktig och köpa för att behålla. Då kan vi inte ligga på övriga ägare om att vi vill sälja vårt innehav för att det har för stor vikt i vår portfölj. Kortsiktiga ägare finns det tillräckligt med i finansbranschen.

”Diversifiering bevarar värde men koncentration bygger värde”. 

WARREN BUFFETT

Notera också Paradox’ fokus på riktiga ”hard core gamers” och då bolaget äger sina IP- (Intellectual Property) rättigheter till spelen är intäkterna säkrare än för många andra spelbolag. 


"Med det här spännande partnerskapet i ryggen är vi redo att ta nästa steg och siktar på en aggressiv tillväxtperiod."

Fredrik Wester
VD och grundare, Paradox, april 2010
Paradox Interactive
Förläggare av spel från hela världen. Egen spelutveckling av historiska strategispel.
 • År
  2016
  2015
 • Omsättning, ca
  654 Mkr
  604 Mkr
 • Resultat, ca
  308,6 Mkr
  242,0 Mkr
 • Antal anställda
  207 st
  190 st
 • Spiltans ägarandel ca 25 % 
Till Paradox hemsida
Spiltan Fonder

Ca 3 % av Spiltans substansvärde

Spiltan startade fondbolaget 2002 med mottot ”Sveriges fondsparare behöver ett bättre alternativ”. Fondernas avkastning och att förvaltat kapital ökat från 10 miljoner kronor till närmare 20 miljarder kronor visar att vi lyckats med målsättningen. Nu gäller det att övertyga alla svenskar om vilka mervärden som kan skapas genom att spara i Spiltan Fonder.

Utdrag ur Spiltans årsredovisning 2016:
Under 2016 ökade det förvaltade kapitalet till hela 23,4 miljarder kronor. Allt fler fondkunder förstår att man skall sluta att spara i dolda indexfonder och istället välja aktiva fonder som verkligen är aktiva eller välja indexfonder. Spiltan Fonder har en mycket bra position och har båda dessa fondtyper som hela tiden ger inflöden.

I oktober lanserades Spiltan Globalfond Investmentbolag som köper in sig i framgångsrika investmentbolag med professionella investerare runt hela världen. Fonden fick stor uppmärksamhet i media och har bara på några månader attraherat ett kapital på 1,5 miljarder kronor. Notera att inflödet har kommit från sparare som fattat egna beslut då finansiella rådgivare har en tendens att välja globalfonder med högre avgifter. I februari 2017 valde Privata Affärers läsare fonden till ”Läsarnas favorit” (fondbranschens Jerringpris).
Tidigare år har Spiltan Aktiefond Investmentbolag fått samma utmärkelse (den fonden har idag över 100 000 sparare bara på Avanzas fondtorg).

Ett annat exempel på Spiltan Fonders popularitet är att bloggaren ”Petrusko” skriver på twitter:

”Inget annat bolag får så många positiva kommentarer på min blogg
som @Spiltan fonder. Otroligt många nöjda småsparare, jag själv inkluderad”.

Under 2016 hade också Spiltan Fonders ränteförvaltning stora framgångar med ökade volymer. Spiltan Räntefond Sverige steg med 2,4 % och Spiltan Högräntefond med 6,9 % vilket är fantastiskt bra i den lågräntemiljö vi befinner oss i.

Framgångarna gör att Spiltan Fonder nu satsar ökade resurser på marknadsföring och försäljning för att nå nya kundgrupper. Men samtidigt fick Investment AB Spiltan 5,1 miljoner kronor i utdelning från fondbolaget under 2016 och vi räknar med ökade utdelningar under kommande år. Det innebär att ungefär halva investmentbolagets omkostnader täcks av utdelningen från fondbolaget.

Notera också Spiltan Fonders framtida potential många år framöver. Bolaget har byggt upp en unik marknadsposition och de ökade regelkraven gör att det är mycket svårt för nya aktörer att komma in på marknaden. Spiltan Fonders vinnande koncept är att ”enkelt är effektivt” när stora delar av finansbranschen säljer produkter som är ”komplexa och dyra med dolda risker”.

Värdering: I samband med utgivandet av syntetiska optioner till de anställda på fondbolaget, vid Investment AB Spiltans stämma i juni 2016, gjordes en extern värdering av Spiltan Fonder. Baserat på den värderingens koppling till förvaltad volym ändras sedan fondbolagets värde i Spiltans uppskattade substans en gång per kvartal.

"Sveriges fondsparare behöver ett bättre alternativ."

Per H Börjesson,
Ordf, Spiltan Fonder
Spiltan Fonder
Fondförvaltning med fokus på aktiv förvaltning, låga avgifter och Sverige.
 • År
  2016
  2015
 • Omsättning, ca
  65 Mkr
  49,3 Mkr
 • Resultat, ca
  13,7 Mkr
  9,4 Mkr
 • Antal anställda
  12 st
  10 st
 • Spiltans ägarandel ca 84 %  
 • Förvaltat kapital ca 37 miljarder kr (sept -17)
Till Spiltan Fonders hemsida
Kuststaden SBB


Utdrag ur Spiltans årsredovisning 2016:  
År 2012 köpte Spiltan in sig i fastighetsbolaget Kuststaden. Under vår innehavstid har bolaget ökat sitt fastighetsbestånd från 320 miljoner till 1 200 miljoner kronor. I slutet av 2016 beslöt ägarna i bolaget att apportera in aktierna i bolaget till det nybildade fastighetsbolaget Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) som redan har ett fastighetsbestånd på 12 miljarder och som noterades på First North i mars 2017. Spiltan valde att ta 50 % av köpeskillingen i kontanter vilket ökade vår kassa med 54 miljoner kronor. De erhållna aktierna i SBB kommer att vara en del av vår likvida börsportfölj. Investeringen i Kuststaden har gett en årlig avkastning på 43 % och det är tredje gången Spiltan gör en framgångsrik investering i fastigheter (1998 sålde vi Förstaden och 2010 Vestigia).

Tillsammans med de duktiga entreprenörerna Patrick Johansson och Magnus Klintheim startar Spiltan och de övriga delägarna ett nytt fastighetsbolag, Kuststaden Projektutveckling, som vi hoppas blir ytterligare en spännande fastighetsresa. Det bolaget redovisas tills vidare bland Spiltans ”Övriga onoterade innehav” i Spiltans substansvärde.

Kuststaden Fastigheter AB
Fastighetsbolag  med fastighetsinnehav i bl a Oskarshamn, Visby och Västervik
 • År
  2016
  2015
 • Omsättning, ca
  xxx Mkr
  83,1 Mkr
 • Resultat, ca
  xxx Mkr
  27,3 Mkr
 • Antal anställda
  ? st
  20 st
 •  
Till Kuststadens hemsida
Coolstuff

Ca 2 % av Spiltans substansvärde

När man nämner att Spiltan är delägare i www.coolstuff.se får man ofta höra kommentaren ”där brukar jag handla roliga prylar”. En som lyssnade på ett av mina föredrag berättade att han inför varje jul beställde 7-8 grejor från CoolStuff så att han hade ett förråd av julklappar till julafton.

Ur Spiltans årsredovisning 2016:
CoolStuff fortsätter att expandera och en nyhet för året är den internationella siten www.coolstuff.com som innebär att man kan köpa CoolStuff-prylar från hela världen. CoolStuff ökar också andelen egna varu-märken för att öka lönsamheten och bland annat inom köksredskap har man tagit fram varumärket KitchPro. Alla deltagare på Spiltans årsstämma 2016 fick en mugg från KitchPro och även en Magnogrip (ett band med en magnet som man till exempel kan sätta skruvar på för att lättare komma åt dem).

SPILTANS STYRELSEARBETE I PORTFÖLJBOLAGEN - PRAKTIKFALL COOLSTUFF
När Spiltan investerar i ett nytt bolag tillsätter vi en styrelseplats, normalt med vår investment manager Håkan Sjunnesson eller någon annan person från vårt nätverk. Styrelsen kompletteras sedan med någon mer beroende på den kompetens som bolaget behöver. Spiltans VD är normalt inte med i styrelserna men försöker delta ungefär en gång per år för att hålla sig uppdaterad om portföljbolagets verksamhet.

I CoolStuff är Håkan styrelseordförande och styrelsen har kompletterats med Robin Gustafsson, grundare och VD för IT-bolaget Avensia noterat på First North och Laszlo Varga, VD för e-handelsbolaget Euroflorist. Även om entreprenörerna Kajsa Knapp och Christian Omander är otroligt duktiga och har byggt upp CoolStuff bidrar styrelsen med stöd då de olika externa medlemmarna varit med om liknande frågeställningar i sina tidigare och nuvarande yrkeskarriärer. Exempel på sådana områden är internationell expansion, optimering av marknadsföring och se till att alla IT-system ligger i framkant. På så sätt kommer CoolStuff förhoppningsvis att få en mer framgångsrik utveckling än om bolaget inte tagit in Spiltan som delägare.

Värdering: Spiltan ökade värderingen på CoolStuff i mars 2016 genom att göra en uppskattning av bolagets marknadsvärde. Notera att CoolStuff tjänar pengar men ändå värderar vi bolagets omsättning lägre än många andra e-handelsbolag.Nytt kring Coolstuff

"Vi valde Spiltan som partner för att de är långsiktiga och inte har någon exitstrategi, precis som vi som är entreprenörer."

Christian Omander och Kajsa Knapp
Grundare, Coolstuff.se
CoolStuff
E-handel med unika "coola" produkter.
 • År
  2016
  2015
 • Omsättning, ca
  184 Mkr
  157 Mkr
 • Resultat, ca
  5,8 Mkr
  4,5 Mkr
 • Antal anställda
  42 st
  32 st
 • Spiltans ägarandel är 27 % .
Till www.coolstuff.se

Aktuella onoterade investeringar

Pepins/Alternativa

Ca 1 % av Spiltans substansvärde

Alternativa är en handelsplats för onoterade bolag där bl a Spiltanaktien handlas. Alternativa aktiemarknaden grundades av Investment AB Spiltan och Högbom-Söderström AB. De båda grundarföretagen hade tillsammans lång erfarenhet av såväl investeringar i onoterade företag som från börshandel och börsnoteringar. Våren 2003 erhöll man tillstånd som Värdepappersbolag från Finansinspektionen och då genomfördes även den första handeln.

Ur Spiltans årsredovisning 2016:

Spiltan har fortsatt att analysera och investera i bolag som är anslutna till Alternativa aktiemarknaden. Då det finns få analytiker som följer dessa bolag tycker vi det är spännande att följa dem och i många bolag ökar vi successivt exponeringen när det dyker upp aktieposter till försäljning. TILL ALTERNATIVA LISTAN

PEPINS/ALTERNATIVA LISTAN:
Efter stora framgångar med ett antal equity crowdfundingemissioner på Pepins har nu bolaget det största värdet av Spiltans Alternativabolag efter en uppgång på nästan 375 % under 2016. Emissioner gjordes bl a i Alvestaglass, högtalarbolaget XTZ, tågservicebolaget TrainAlliance, vingården Domaine d´Escapat, Kronfönster och Barrista Fair Trade Coffee. På knappt nio månader har tio tillväxtbolag fått tusentals nya delägare och cirka 280 MSEK i kapital. Pepins har visat fördelarna med att ha många delägare och flera av bolagen som tagit in pengar via Pepins har fått kraftiga omsättningsökningar. När det gäller tillväxtbolag kan man konstatera att 90 % av vinsten kommer från 10 % av bolagen vilket innebär att en bra strategi är att vara med i alla bolag för det är så svårt att veta vilket bolag som verkligen kommer att bli framgångsrikt (läs mer i Sparrebellen nr 104: Så här placerar man i onoterade tillväxtbolag - bli medlem i ett nytt koncept). Därför investerar Spiltan en mindre summa i alla nya Pepinsbolag och bygger upp en liten portfölj av tillväxtbolag. Även den ursprungliga handeln och intäkter från Alternativa Listan har ökat under 2016 och bland annat har den ökade handeln i Spiltanaktien gett goda intäkter

"Spiltan var med och startade Alternativa aktiemarknaden för att onoterade bolag med många långsiktiga ägare skulle få en möjlighet till en regelbunden handel av bolagets aktier utan alla kostnader och regelkrångel som en börsnotering innebär. Genom samgåendet med crowdfunding- plattformen Pepins skapas nu ett nytt sätt att anskaffa kapital för bolag."

Per H Börjesson
VD, Investment AB Spiltan
Pepins/Alternativa Listan
Crowdfunding samt marknadsplats för onoterade aktier med spridd ägarbild.
 • År
  2016
  2015
 • Handelsomsättning, ca
  137 Mkr
  69 Mkr
 • Resultat, ca
  -4,1 Mkr
  -0,4 Mkr
 • Antal anställda
  10 st
  5 st
 • Spiltans ägarandel är 15 % (31/12-2016) 


Till Pepins hemsida
Emerse

Ca 1,1 % av Spiltans substansvärde

I december 2014 förvärvade Spiltan 36 % av aktierna i videoannonseringsbolaget Emerse i Lund. Bolaget har en avancerad algoritm som hjälper reklamköpare att hitta sin målgrupp för videoreklam och samtidigt sänka sina kostnader. Emerse kan på några mikro-sekunder bedöma hur intressant en besökare är på en site och kan sedan lägga ett bud på en videovisning.

Ur Spiltans årsredovisning 2016: 
Expansionen fortsatte och trenden att se på TV via nätet eller när det passar ökar, vilket ökar möjlig-heterna för Emerses riktade videoreklam. Av ungdomar har jag lärt mig att det gamla sättet att samlas och se på ett stort event på TV kallas för ”lägerelds-TV”. Något som hela tiden minskar. Utmaningen för Emerse är att de flesta reklamköpare har begränsad kompetens i hur man köper digitala medier.
Fortfarande köper många företag sin reklam via mediabyråer som är en viktig kundgrupp för Emerse men bolaget säljer också direkt till reklamköparna. En viktig utveckling är att Emerse kan erbjuda kunderna att själva sköta hur man lägger ut videoannonser på nätet och analyserar resultatet.

Trevligt var att grundaren, Carl-Johan Grund, blev utnämnd till årets företagare 2016 i Skåne av föreningen Företagarna.

Värdering: För att få resurser för att öka satsningarna gjorde bolaget på hösten 2016 en riktad emission till Spiltan på 5 miljoner kronor. Det bolagsvärde som den emissionen gjordes till har sedan använts i Spiltans uppskattade substansvärde.
"Genom Spiltan får vi tillgång till kompetens och kapital inför vår fortsatta internationella expansion."

Carl-Johan Grund
VD och grundare, Emerse, April 2015
Emerse
Videoannonseringsbolag.
 • År
  2016
  2015
 • Omsättning, ca
  24,4 Mkr
  21 Mkr
 • Resultat, ca
  -3,7 Mkr
  -1,2 Mkr
 • Antal anställda
  18 st
  11 st
 • Spiltans ägarandel är 42 %.
Till Emerse's hemsida
Qvalia

Ca 1 % av Spiltans substansvärde

Qvalia är Nordens ledande konsultföretag inom transaktionshantering. De har insett att modern bokföring och fakturering är trasiga processer utan äkta anpassning till möjligheterna som digitaliseringen innebär. Nu ska Qvalia lösa det.

Qvalias plattform för automatiska transaktioner möjliggör för företag att förändra sättet de hanterar och samarbetar inom försäljning och inköp. Det är den enda lösningen för helt digitaliserade och automatiska fakturaprocesser. Resultatet är ökad produktivitet och realtidsanalyser över organisationens inköp. Kostnaden för fakturahantering minskar. Felaktigheter och avvikelser elimineras. Aldrig mer missförstånd kring ordrar och avtal. Inköpsbeslut fattas i kraft av total insikt i organisationens inköp; varje leverantör, varje rad på fakturan, varje inköpt penna. Qvalia fungerar sömlöst i den befintliga infrastrukturen. Testa Qvalia i din organisation.

Qvalia har flera gånger blivit utsett till ett av Sveriges snabbast växande företag. Bolaget fick DI Gasell-priset av Dagens industri 2009, 2010 och 2011 samt av norska Dagens Næringsliv 2016 och av danska Børsen 2017. Spiltans kapital bidrog till den nordiska expansionen under 2011 och bidrar nu med transformeringen till att göra Qvalia till ett molnbaserat mjukvarubolag.


"Som entreprenör är det viktigt med långsiktighet. Inte sällan, går långsiktig målsättning över kortsiktig vinst. Därför kändes Spiltan som ett naturligt val för oss."

Henri Tapale
Grundare, Qvalia.se, 2012
Qvalia
Kontrollerar ekonomitransaktioner för stora företag.
 • År
  2016
  2015
 • Omsättning, ca
  48 Mkr
  52 Mkr
 • Resultat, ca
  -5,7 Mkr
  1,6 Mkr
 • Antal anställda
  54 st
  48 st
 • Spiltans ägarandel är 35 % 
Till Qvalias hemsida

Fler onoterade investeringar

Ca 0,5 % av Spltans substansvärde

Investerar i noterade och onoterade bolag under ledning av Spiltans styrelseledamot Kasper Ljungkvist. Substansen under året har nått rekordnivåer bland annat tack vare en framgångsrik bostadsfastighets-investering i Södertälje. Andra investeringar är IT-outsourcingbolaget RG19 och franchisekedjan FemtioFemPlus för bland annat RUT-tjänster.

Berkway
Investerar i mindre noterade och onoterade bolag.

 • Spiltans ägarandel på 19,3 % är värderad till ca 11,6 Mkr.
 • Andel av Spiltans substansvärde 0,4 % (per den 30/4-2016)
   


Till Berkways hemsida

Nytt kring Berkway

"Pris är vad du betalar. Värde är vad du får"

Warren Buffett
Grundare Berkhire Hathaway

Ca 0,3 % av Spiltans substansvärde

Aktiv Bo har under 2016 förstärkt sin position som marknadsledare för hyresgästundersökningar i Sverige och har nu stora framgångar på den nya marknaden Tyskland. En ny kund är Vonovia som med 360 000 hyresrätter är Europas största bostadsbolag. I hela Sverige finns det 1,5 miljoner hyresrätter och Aktiv Bos kunder förvaltar ca 40 % av dessa. Spiltan investerade i fastighetsutvcklingsbolaget Aktiv Bo i september 2009.

Aktiv Bo


"Spiltan kommer att bli en väldigt bra förstärkning i styrelsen och fungera som ett bra bollplank i den fortsatta utvecklingen av Aktiv Bo."

Erik Högberg
VD och huvudägare


0,5 % av Spiltans substansvärde

Att få tag på rätt personal och vara en attraktiv arbetsgivare blir allt viktigare för företag. Om man är nöjd med sitt nuvarande arbete är man kanske också mindre intresserad av platsannonser. Det är drivkraften bakom Talently ( fd Careereye). Då Spiltan gick in som partner var Careereye huvudsakligen en ratingsajt för arbetsgivare där nuvarande och tidigare anställda kan ge omdömen om arbetsgivaren. Affärsmodellen bygger på ett abonnemang där arbetsgivare betalar för att kunna informera om sina företag. Careereye hade en existerande annonsförsäljning av platsannonser men behövde kapitalet från Spiltan för att bygga upp den nya abonnemangstjänsten. Careereyes huvudägare Henrik Denebrandt och VD Johan Kadar är duktiga entreprenörer som tidigare byggt upp flera affärsverksamheter. Då Careereye har växt och breddat sitt produkterbjudande inom digital rekrytering och employer branding valde man under våren 2017 att byta företagets bolagsnamn till Talently. Careereye, som är arbetsmarknadens omdömessajt med över 60.000 omdömen, betyg och löner, fortsätter att drivas som en produkt inom affärsområdet employer branding. Spiltans Investment manager, Håkan Sjunnesson, är styrelseordförande i Talently. Bolaget redovisas tills vidare i posten ”Övriga onoterade innehav” i Spiltans uppskattade substansvärde. Ge omdömen om din nuvarande och tidigare arbetsgivare på www.talent.ly

Talently (f d Careereye)
Digital rekrytering och employer branding samt ratingsite för anställda.
 • År
  2016
  2015
 • Omsättning, ca 19 Mkr


 • Talently redovisas till vidare under posten Övriga onoterade bolag.


 • Antal anställda ca 35


 • Andel av Spiltans substansvärde ca 0,5 %.
 • Spiltans ägarandel är på ca 33 % 

Till Talentlys hemsida

0,7 % av Spiltans substansvärde

JLM har agenturen för horisontalborrmaskiner, från den amerikanska tillverkaren Ditch Witch, i norden, Polen och Ukraina. Med Ditch Witch horisontalborrmaskiner kan man t ex borra och dra fiber genom marken utan att behöva gräva upp hela gatan. 2016 var ett framgångsrikt år för grävfri teknik i framförallt Sverige. JLM lyckades både med att sälja många multimaskiner till den heta fibermarknaden samt ett stort antal horisontalborrmaskiner till både fiberinstallatörer och till existerande borrföretag. Den danska marknaden var stabil och vi ser en ökad efterfrågan av multimaskiner för fiberbranschen även här. JLMs enskilt största marknad Polen lider fortfarande av att de omfattande EU-bidragen för infrastrukturinvesteringar inte effektuerats ännu. Orderingången för JLM uteblev nästan på grund av detta och drar ner bolagets omsättning och vinst för 2016.

JLM
Specialmaskiner för horisontalborrning.
 • År
  2016
  2015
 • Omsättning, ca
  129 Mkr
  146 Mkr
 • Resultat, ca
  2,4 Mkr
  9,5 Mkr
 • Antal anställda
  39 st
  41 st
 • Andel av Spiltans substansvärde 0,7 %.
 • Spiltans ägarandel är på ca 31 % 

Till JLMs hemsida

"Expansionen blir möjlig genom att Spiltan går in som minoritetsägare så att vi kan stanna kvar och utveckla bolaget tillsammans med dem."

Hans Kulander
Ordförande och grundare, Januari 2009


Sura Magnets är Skandinaviens största och ledande tillverkare av formsprutade permanentmagneter, framför allt för bilindustrin och bedriver även en omfattande handel med sintrade magneter och magnetsystem. En viktig tillväxtfaktor för bolaget är att med mer självkörande bilar kommer det behövas mer magneter (till sensorer mm) i bilarna. Sura Magnets med huvudkontor och produktion i Söderköping grundades 1954 i Surahammar, omsätter idag ca 80 miljoner och har omkring 35 anställda. Verksamheten är i hög grad internationaliserad och 70 % av omsättningen exporteras till 30 olika länder med Tyskland som största geografiska marknad utanför Sverige.

Sura Magnets
har tillverkat och levererat magneter till bland annat fordons- och medicinteknikindustrin i över 60 år. Investment AB Spiltan har förvärvat 45 % av aktierna i Sura Magnets.
 • År
  2015

 • Sura Magnets redovisas till vidare under posten Övriga onoterade bolag.
   
 • Spiltans ägarandel är på 45 % 


 • Omsättning, ca
  ca 80 Mkr

 • Resultat, ca


 • Antal anställda
  33 st

Till Sura Magnets hemsida

”Jag hade tänkt sälja hela bolaget men när Spiltan erbjöd mig möjligheten att behålla en stor andel i bolaget tyckte jag det var mer attraktivt. Genom Spiltan får vi också en långsiktig ägare som köper för att behålla och har finansiella muskler”.

Bertil Torgilsman
Tidigare huvudägare, Mars 2016

Största likvida placeringarna

Ca 2 % av Spiltans substansvärde

Ur Spiltans årsredovisning 2016: Spiltan har under året ökat innehavet i Berkshire Hathaways A-aktie och vi äger vid årsskiftet 19 stycken (pris per styck 244 000 dollar). Det har varit en framgångsrik placering då kursen ökat med 23 % under året och vi gillar aktien som har begränsad nedsida då Buffett köper tillbaka aktien med den stora kassan om den skulle falla till 120 % av bokförda värden på innehaven (ca 200 000 dollar). Stämman besöktes återigen. Den här gången med en grupp från Privata Affärer och förutom lördagens årsstämma hade vi under fredagen en rundtur i ”Buffett land”. Årets köprekommendation på Berkshire Hathaway summerades i Sparrebell nr 108: Warren Buffett lär ut mer än att bli rik. Den första officiella köprekommendationen gjorde jag i mars 2004 med Sparrebellen nr 4: Sluta spara i storbankernas globalfonder och då kostade A-aktien 84 000 dollar. 1997 när Spiltan gjorde sin första stora emission på 325 kronor kostade A-aktien 32 000 dollar så efter de senaste årens uppgång har Spiltan faktiskt haft en bättre utveckling men det är ingen rättvis jämförelse då Buffett haft det mycket tuffare med så mycket kapital att placera. Lärdom återigen: Bra bolag skall man köpa och behålla. Notera också att Spiltan Globalfond Investmentbolag har Berkshire Hathaway som största innehav med en vikt på ca. 8 %.


Berkshire Hathaway
Amerikanskt konglomerat. Äger bl a andelar i Wells Fargo, American Express och Coca Cola company.
 • År
  2016
  2015
 • Omsättning, ca
  224 Bill $
  211 Bill $
 • Resultat, ca
  24 Bill $
  24 Bill $
 • Antal anställda
  367 671 st
  361 270 st
 • Andel av Spiltans substansvärde 2 %.
 • Spiltans ägarandel är på ca 0,00012 % 

Till Berkshire Hathaway's hemsida

"Per, Many thanks and I hope I last as long as the carving."

Warren Buffett
TACKBREV FÖR INSTIFTANDE AV ALTERNATIVT NOBELPRIS I FORM AV HÄLLRISTNING I TANUMS HEDE SOM SPILTAN VAR MED OCH SPONSRADE, DECEMBER 2012. Hällristningen tros hålla i över 3000 år.

För sju år sedan kom min bok ”Så här blev Warren Buffett världens rikaste person”. Förutom en sammanfattande biografi gick jag också igenom vilka svenska börsbolag och investmentbolag Buffett kanske kunnat vara intresserad av att investera i. 

När jag för två drygt år sedan höll på med uppdatering av boken insåg jag också hur mycket som har hänt i Berkshire Hathaway sedan jag kom ut med den första upplagan. Genom ett gigantiskt förvärv av järnvägsbolaget BNSF och ytterligare expansion av Midatlantic Energy samt utköp av börsbolaget Lubrizol och en stor aktiepost i IBM är Berkshire idag ett mycket större bolag.  Det är kul att Warren Buffett expanderar ju äldre han blir istället för att gå i pension som andra 80-åringar.  

I årets brev till aktieägarna har Buffett och Munger också reflekterat över 50 års investeringar med Berkshire Hathaway. Går att läsa på www.berkshirehathaway.com. Ett mål för Spiltan är att precis som Berkshire vara den valda partnern för entreprenörer när de inte vill sälja sina bolag till industriella köpare eller finansiella aktörer. Det är en stor del av Buffetts framgång att han nu bara kan sitta och vänta på att telefonen ringer och sedan kunna köpa attraktiva bolag till lägre priser än andra aktörer kan göra. 

 "När någon säger att 2+2 är mer än 4  
- stäng plånboken, ta semester och kom
tillbaka om några år och köp aktier till lägre priser.”
WARREN BUFFETT

Ca 1 % av Spiltans substans

Cinnober levererar börshandelssystem till världens börser. Företaget bildades 1998 i Stockholm och sysselsatte då 4 personer. Idag är man drygt 250 personer och har fått en rad internationella utmärkelser för sina system. Efter några tuffa år verkar nu investeringarna på finansmarknaderna ta fart. Under 2015 fick Cinnober en viktig order från Australian Securities Exchange (ASX) och levererar nu realtids clearingssystem till Brasilien, Dubai och London Metal Exchange. Under 2016 fortsatte framgångarna för Cinnoberoch förutom den traditionella affären att göra handelssystem för världens börser får bolaget nu även in nya kunder (bland annat JPX i Japan) för bolagets realtidsclearing system. Cinnober har också förvärvat BOAT i London som säljer rapporteringssystem för aktietransaktioner till finansiella aktörer. Bolaget har också ändrat affärsmodell och mer än 60 % av intäkterna är nu återkommande. Framgångarna och det allmänna intresset för fintechbolag har gjort att börskursen under 2016 ökade med 100 %.

Cinnober
Leverantör av börshandelssystem.
 • År
  2016
  2015 
 • Omsättning, ca
  331,0  Mkr
  300,5 Mkr
 • Vinst, ca
  9,6 Mkr
  -16* Mkr (engångsnedskrivning på 37 mkr)
 • Antal anställda
  290 st
  242 st
 • Spiltans ägarandel är på ca 1 %

Till Cinnobers hemsida

"Cinnober är lyckligt lottade att ha ägare som Spiltan. Där fick vi en ägare för drygt 10 år sedan som agerar väldigt långsiktigt, som hurrar på från sidan men samtigt ställer realistiska krav. Om alla ägare vore som Spiltan skulle svenskt näringsliv fungera ännu bättre."

Nils-Robert Persson
Ordförande och huvudägare

Ca 0,5 % av Spiltans substansvärde

Under sommaren 2014 ökade Spiltan innehavet i Garpco och äger nu nästan 10 % av bolaget. Garpco äger ett antal industribolag bland annat Swedex som tillverkar sågklingor och UW-PLAST som gör polymera material bland annat till offshorebranschen. Garpco är Spiltans näst största innehav bland bolagen på Alternativa Listan och ett bra exempel på att det går att hitta fördelaktigt värderade bolag på Alternativa Listan/Pepins Group. Garpco fortsatte utvecklas mycket väl med ökad omsättning och vinstsiffror under 2016.

Garpco
Ägare av industribolag.
 • År
  2016
  2015
 • Omsättning, ca
  328,1 Mkr
  283,5 Mkr
 • Vinst, ca
  25,4 Mkr
  10,9 Mkr
 • Antal anställda
  240 st
  201 st
 • Spiltans ägarandel är ca 9 %.

Till Garpcos hemsida

"Som långsiktig investerare skapar Spiltan både intresse och många gemensamma aktieägare."

Markus Strand
VD, Garpco

Rasta grundades 1973 av Dan Tervaniemi som med ett kortare avbrott styrt Rasta - framförallt vägrestaurangerna - i över 40 år. Aktien har under ett antal år handlats på First North men under 2015 beslöt man att flytta över handeln till Alternativa aktiemarknaden. Företaget tillträdde under hösten 2015 bl a de fem restaurangrörelserna Skansens Restauranger, Dramatenrestaurangerna och Haga Forum i Stockholm, Trädgår’n i Göteborg och Rådhuskällaren i Malmö. I början av 2016 förvärvades Rasta Tanum, Rasta Vårgårda och Rasta Snapparp av franchisetagare, vilket bidragit till att omsättningen ökat med ca 12 % för affärsområdet serviceanläggningar.

Rasta Group
Äger och förvaltar bolag inom servicenäringen. 
 • År
  2016
  2015 
 • Omsättning, ca
   855 Mkr
   634 Mkr
 • Resultat, ca
   47 Mkr
   40 Mkr
 • Antal anställda
   724 st
   576 st
 • Andel av Spiltans substansvärde 0,3 %

Till RastaGroups hemsida

"Genom bytet till Alternativa aktiemarknaden slapp vi alla kostnader förknippade med att vara på First North. Trevligt också att Spiltan då upptäckte oss och blev aktieägare i Rasta."

Dan Tervaniemi
Grundare Rasta Group