Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltan.se

Jag godkänner
Portfölj

Vi köper med målsättning att #behålla innehaven

Största investeringarna

Paradox

Utgör ca 70 % av Spiltans substansvärde

Paradox är ett av Sveriges mest spännande bolag i den starkt växande datorspelsbranschen. Bolaget utvecklar och förlägger datorspel under egna varumärken inom fyra nischer: historiska strategispel, rollspel, action och management. De egna spelutvecklingsstudiorna arbetar främst inom historiska strategispel vilka haft stora framgångar med titlar som Crusaders Kings 2, Europa Universalis IV och Cities: Skylines After Dark. Då spelarna ofta lagt ned flera hundra timmar på att sätta sig in i spelen har Paradox en stabilare kundbas än många andra spelföretag.

Efter börsintroduktionen av Paradox i slutet av maj 2016 är Spiltans ägarandel 30,5 %. Övriga nyheter är släppet av spelet Stellaris och Hearts of Iron IV. 
Ur Spiltans årsredovisning 2015:
Datorspel är en av världens snabbast växande branscher. För datorspelsutveckling är Stockholm det starkaste klustret i Europa. Ett av de mest framgångs-rika bolagen i Sverige är Paradox Interactive.  Under 2015 ökade omsättningen med 241 % till 604 miljoner kronor och vinsten med 450 % till 242 miljoner kronor. Paradox fokuserar på riktiga ”hardcore gamers” i olika nischer:

Historiska strategispel: De utvecklas av den egna spelstudion i Stockholm och några av de mest kända varumärkena är Europa Universalis IV och Crusader Kings II. När det kommer nya expansioner av spelen köper många av spelarna dem då de lagt ned hundratals timmar på att spela spelen.

Management: Paradox är också förläggare för and-ra datorspelsutvecklare. I mars 2015 lanserades stadsbyggnadsspelet Cities: Skylines, utvecklat av det finska spelföretaget Colossal Order, som blev en stor succé med 250 000 sålda spel på 24 timmar. På hösten lanserades sedan Cities: Skylines After Dark som gör att man får nya förutsättningar och utmaningar i staden på kvällar och nätter. Varumärket City: Skylines ägs av Paradox som har finansierat spel-utvecklingen.

Rollspel: Under året har Paradox förlagt spelet Pillars of Eternity från den amerikanska spelstudion Obsidian. Då spelet har finansierats genom crowdfunding behövde inte Paradox lägga ut något kapital som förläggare men det innebär också att det ger en mindre andel av intäkterna till Paradox.

I slutet av 2015 köpte Paradox vampyrvarumärket White Wolf som har fans över hela världen. Varumärket ger licensintäkter från böcker, PC-spel. kläder, brädspel, samlarkort mm. Det finns också potential att utveckla nya typer av spel runt White Wolf.

Paradox har alltså både löpande intäkter från de starka varumärkena samtidigt som nya spel ger stora omsättningsökningar. Paradox’ goda rykte som förläggare gör att de hela tiden får nya erbjudanden av spelutvecklare som inte har möjlighet att själva finansiera sin spelutveckling. 

HUR KAN NI HA SÅ STOR DEL AV SUBSTANSEN I ETT BOLAG?
Detta har varit den vanligaste frågan från aktieägare även under 2015. Att Spiltan inte sålt av någon del av sitt innehav i Paradox är Spiltans styrelses största bidrag till den fantastiska utvecklingen under förra året. Det är ju Paradox’ personal, ledningen med VD Fredrik Wester i spetsen och Paradox’ styrelse som gjort det stora arbetet. Under åren har vi lärt oss att ett av de största misstagen man kan göra som investerare är att sälja av bra bolag för tidigt. 

Dessutom måste Spiltan försvara sin image att vara långsiktig och köpa för att behålla. Då kan vi inte ligga på övriga ägare om att vi vill sälja vårt innehav för att det har för stor vikt i vår portfölj. Kortsiktiga ägare finns det tillräckligt med i finansbranschen.

Men då det finns ett stort intresse från personal, spelare, fans och investerare att få del av Paradox framgångar har bolaget beslutat om en notering på First North. Spiltan kommer bara att sälja en mindre del av sitt innehav i samband med noteringen men det kanske blir vår sämsta affär under 2016. Då värdet på Paradox har ökat innebär det att vikten i portföljen i sig inte minskar och givetvis finns det risker i att ha så stor andel av ett bolag i portföljen. 

”Diversifiering är till för dem som inte vet vad de håller på med”. 

WARREN BUFFETT

Notera också Paradox’ fokus på riktiga ”hard core gamers” och då bolaget äger sina IP- (Intellectual Property) rättigheter till spelen är intäkterna säkrare än för många andra spelbolag. För fjärde året i rad (och det kommer att gälla många år framöver) skriver jag i Spiltans årsredovisning:

”Paradox’ fortsatta utveckling kommer att ha stor 
betydelse för Spiltans framtida utveckling”.
"Med det här spännande partnerskapet i ryggen är vi redo att ta nästa steg och siktar på en aggressiv tillväxtperiod."

Fredrik Wester
VD och grundare, Paradox, april 2010
Paradox Interactive
Förläggare av spel från hela världen. Egen spelutveckling av historiska strategispel.
 • År
  2015
  2014
 • Omsättning, ca
  604 Mkr
  177 Mkr
 • Resultat, ca
  242,0 Mkr
  37,7 Mkr
 • Antal anställda
  190 st
  170 st
 • Spiltans ägarandel 30,5 % (per den 31/5-2016)
Till Paradox hemsida
Spiltan Fonder

Ca 2 % av Spiltans substansvärde

Spiltan startade fondbolaget 2002 med mottot ”Sveriges fondsparare behöver ett bättre alternativ”. Fondernas avkastning och att förvaltat kapital ökat från 10 miljoner kronor till närmare 20 miljarder kronor visar att vi lyckats med målsättningen. Nu gäller det att övertyga alla svenskar om vilka mervärden som kan skapas genom att spara i Spiltan Fonder.

Utdrag ur Spiltans årsredovisning 2015:
Under 2015 ökade det förvaltade kapitalet med 73 % till 19 miljarder. Notera att för 5 år sedan förvaltade fondbolaget bara 1,7 miljarder kronor vilket visar vilken fantastisk utveckling bolaget har haft. Det innebär att Spiltan kan räkna med återkommande utdelningar från fondbolaget. Men samtidigt gör mer omfattande regelkrav (Finansinspektionen har 193 föreskrifter som reglerar finansiella företag varav över 100 har tillkommit sedan 2008) att kostnaderna för att driva ett fondbolag hela tiden ökar. Under 2015 har fondbolaget fått högre externa konsultkostnader och också anställt en ny administrativt ansvarig. Det gör att VD Erik Brändström med personal, kan frigöra tid för förvaltning och marknadsföring. Men de ökade regelkraven gör också att det är mycket dyrt att starta ett fondbolag vilket minskar konkurrensen och vi ser också hur många fondbolag lägger ned verksamheten. Bra för Spiltan Fonder men tråkigt för alla fondsparare. 

VARFÖR HAR INTE SPILTAN FONDER ÄNNU MER FÖRVALTAT KAPITAL?
Den frågan fick jag av en initierad aktieägare över en lunch, när han studerat fondernas avkastningar i jämförelse med avkastningsindex. På 1, 3 och 5 år har de flesta av Spiltan Fonders fonder slagit sina index efter avgifter men bolaget har fortfarande en försvinnande liten del av den totala fondmarknaden på nästan 4 000 miljarder kronor. Den viktigaste förklaringen är att i fondbranschen är distribution den viktigaste framgångsfaktorn. Enskilda aktier köps av insiktsfulla investerare. Fonder säljs av distributionskanaler som oftast prioriterar den egna arbetsgivarens produkter. Även om trycket från slutanvändare gör att Spiltans fonder kommer med i alltfler fondtorg innebär inte det att de är förstahandsalternativet när distributören träffar sina slutkunder.

Men den intensiva mediabevakningen om dolda indexfonder och fonder som väljer fel jämförelseindex ökar hela tiden fondspararnas medvetenhet. Spiltan Aktiefond Investmentbolag valdes återigen till ”Läsarnas favorit” av Privata affärer och fonden är den mest valda fonden med nästan 60 000 sparare på Avanzas fondtorg. Även om förändringen är långsam kommer Spiltan Fonder successivt att öka sina marknadsandelar.

Trenden just nu är att sparare går från dolda indexfonder med höga avgifter till aktiva fonder som verkligen är aktiva och till indexfonder med låga avgifter. Spiltan Fonder har bra alternativ, vilken riktning man än väljer, så fondbolaget har fortsatt goda framtidsutsikter.

Värdering: I samband med utgivandet av syntetiska optioner till de anställda på fondbolaget, vid Investment AB Spiltans stämma i juni 2015, gjorde en extern värdering av Spiltan Fonder. Baserat på den värderingens koppling till förvaltad volym ändras sedan fondbolagets värde i Spiltans uppskattade substans en gång per kvartal.

"Sveriges fondsparare behöver ett bättre alternativ."

Per H Börjesson,
Ordf, Spiltan Fonder
Spiltan Fonder
Fondförvaltning med fokus på aktiv förvaltning, låga avgifter och Sverige.
 • År
  2015
  2014
 • Omsättning, ca
  49,3 Mkr
  35 Mkr
 • Resultat, ca
  9,4 Mkr
  6,7 Mkr
 • Antal anställda
  10 st
  9 st
 • Spiltans ägarandel ca 84 %  
 • Förvaltat kapital per 31 december 2015 = ca 19 miljarder kr.
Till Spiltan Fonders hemsida
Kuststaden SBB

4 % av Spiltans substansvärde

Spiltan apporterar in det nästa största innehavet i portföljen, Kuststaden Fastigheter AB, till det nybildande fastighetsbolaget SBB. Spiltan investerade i Kuststaden år 2012 och under den tid Spiltan varit delägare har fastighetsbeståndet fördubblats från 60 000 m2 till över 120 000 m2. December 2016.


Historik
Via vårt nätverk fick vi redan under 2010 upp ögonen för att det fanns ett välskött fastighetsbolag i Oskarshamn som sedan många år drevs av två duktiga entreprenörer, Magnus Klintheim och Patrick Johansson. Det visade sig att de vid denna tidpunkt funderade på att ta det för många entreprenörer avgörande steget, att släppa in externa investerare i sitt bolag. De hade kommit fram till att det skulle bli svårt att utveckla bolaget i den takt de önskade, utan nytt kapital och och ett mer systematiskt styrelsearbete. Det första mötet med entreprenörerna hade vi en snöig januaridag 2011 i Oskarshamn. Vi gillade vad vi såg och den känslan var uppenbarligen ömsesidig. Trots detta dröjde det till i december samma år innan vi, efter ytterligare några möten och en del underhandskontakter, kunde träffa en överenskommelse innebärande att Spiltan och ytterligare en finansiell partner förvärvade ca 17 % var i Kuststaden. Det är viktigt att låta processen att lära känna varandra ta den tid som behövs.

"Stark lokal förankring är ofta avgörande för att framgångsrikt utveckla en verksamhet så att den klarar att växa även på andra platser.  Kuststaden växer nu under god lönsamhet inte bara i Oskarshamn, utan även i Visby och Västervik."

Utdrag ur Spiltans årsredovisning 2015:  
Den framgångsrika utvecklingen för Kuststaden fortsätter och det låga ränteläget gör att fastighetsbolag lever under gynnsamma förhållanden. Kuststaden äger till 70 % bostäder där vakanser är försumbara. De duktiga entreprenörerna Patrick Johansson och Magnus Klintheim har också visat att de med sina lokala kontaktnät och känsla för affärer kunnat förädla kommersiella lokaler som står för resterande 30 % av beståndet. Ett sådant exempel är den centrala gallerian Flanaden i Oskarshamn där man först lyckades köpa fastigheten förmånligt efter en offentlig auktion och sedan fick H&M att etablera sig genom att flytta runt existerande hyresgäster. Under 2015 köptes bland annat ett stort bestånd i Västervik och för att finansiera det förvärvet gjorde bolaget en nyemission där Spiltan deltog med 13 miljoner kronor. 

Under 2015 sålde huvudägarna en del av sina aktier till fastighetskoncernen Kvalitena som bland annat är huvudägare i börsbolagen D. Carnegie och Stendörren.


"Vi är mycket nöjda med Spiltan som en långsiktig finansiell partner. Spiltan har tillfört vårt bolag både eget kapital och god styrelsekompetens."

Patrick Johansson & Magnus Klintheim
VD resp ansvarig för affärsutveckling, december 2015
Kuststaden Fastigheter AB
Fastighetsbolag  med fastighetsinnehav i bl a Oskarshamn, Visby och Västervik
 • År
  2015
  2014
 • Omsättning, ca
  83,1 Mkr
  70 Mkr
 • Resultat, ca
  27,3 Mkr
  13,5 Mkr
 • Antal anställda
  20 st
  15 st
 • Spiltans ägarandel ca 17,9 % 
Till Kuststadens hemsida
Coolstuff

Ca 2 % av Spiltans substansvärde

När man nämner att Spiltan är delägare i www.coolstuff.se får man ofta höra kommentaren ”där brukar jag handla roliga prylar”. En som lyssnade på ett av mina föredrag berättade att han inför varje jul beställde 7-8 grejor från CoolStuff så att han hade ett förråd av julklappar till julafton.

Ur Spiltans årsredovisning 2015:
Omsättningen fortsätter att öka då allt fler köper ”roliga prylar” på nätet. Förra årets bestseller var Fitbit-klockan ”som håller dig uppdaterad om allt som händer i ditt liv” och i år är det en Sous vide-maskin som ”är det perfekta sättet att tillaga kött, fisk mm”. Alla deltagare på Spiltans stämma 2015 fick en hamburgerpress från CoolStuff som blev en snackis på  sommarens grillpartyn (många frågade sig hur man tidigare klarat sig utan denna produkt).

Under 2015 satsade CoolStuff även på ett nytt sortiment till Halloween, för att jämna ut säsongen, och under 2016 satsar bolaget på en .com-site som innebär att man kan sälja tuffa prylar över hela världen. Idag har bolaget lokalt anpassade hemsidor i Sverige, Norge, Finland, Danmark och Tyskland.

SPILTANS STYRELSEARBETE I PORTFÖLJBOLAGEN - PRAKTIKFALL COOLSTUFF
När Spiltan investerar i ett nytt bolag tillsätter vi en styrelseplats, normalt med vår investment manager Håkan Sjunnesson eller någon annan person från vårt nätverk. Styrelsen kompletteras sedan med någon mer beroende på den kompetens som bolaget behöver. Spiltans VD är normalt inte med i styrelserna men försöker delta ungefär en gång per år för att hålla sig uppdaterad om portföljbolagets verksamhet.

I CoolStuff är Håkan styrelseordförande och styrelsen har kompletterats med Robin Gustafsson, grundare och VD för IT-bolaget Avensia noterat på First North och Laszlo Varga, VD för e-handelsbolaget Euroflorist. Även om entreprenörerna Kajsa Knapp och Christian Omander är otroligt duktiga och har byggt upp CoolStuff bidrar styrelsen med stöd då de olika externa medlemmarna varit med om liknande frågeställningar i sina tidigare och nuvarande yrkeskarriärer. Exempel på sådana områden är internationell expansion, optimering av marknadsföring och se till att alla IT-system ligger i framkant. På så sätt kommer CoolStuff förhoppningsvis att få en mer framgångsrik utveckling än om bolaget inte tagit in Spiltan som delägare.

Värdering: I maj 2015 ökade Spiltan värdet på CoolStuff  i det uppskattade substansvärdet. Generellt kan vi notera ett ökat intresse för e-handelsbolag som tar en allt större andel av handelsvolymerna. Det finns exempel i branschen att även olönsamma e-handelsbolag värderas till två gånger omsättningen vilket ni kan jämföra med Spiltans värdering av det lönsamma CoolStuff.


Nytt kring Coolstuff

"Vi valde Spiltan som partner för att de är långsiktiga och inte har någon exitstrategi, precis som vi som är entreprenörer."

Christian Omander och Kajsa Knapp
Grundare, Coolstuff.se
CoolStuff
E-handel med unika "coola" produkter.
 • År
  2015
  2014
 • Omsättning, ca
  157 Mkr
  129 Mkr
 • Resultat, ca
  5 Mkr
  5,8 Mkr
 • Antal anställda
  26 st
  24 st
 • Spiltans ägarandel är 27 % .
Till www.coolstuff.se

Aktuella onoterade investeringar

Emerse

Ca 1,3 % av Spiltans substansvärde

I december 2014 förvärvade Spiltan 36 % av aktierna i videoannonseringsbolaget Emerse i Lund. Bolaget har en avancerad algoritm som hjälper reklamköpare att hitta sin målgrupp för videoreklam och samtidigt sänka sina kostnader. Emerse kan på några mikro-sekunder bedöma hur intressant en besökare är på en site och kan sedan lägga ett bud på en videovisning.

Ur Spiltans årsredovisning 2015: 
Under det första året som Spiltan varit ägare har bolagets omsättning ökat med hela 78 %. När traditionellt TV-tittande hela tiden minskar, till förmån för att se programmen via nätet vid den tidpunkt som passar, har Emerse en unik position. När en 6-åring frågade “hur Aktuellt vet att alla vill se på nyheterna precis kl 21.00” gick det upp för mig hur gammalmodigt mitt eget TV-tittande är. För reklamköpare har Emerse en avancerad algoritm som hjälper dem att hitta sin målgrupp för videoreklam samtidigt som de sänker kostnaderna. Emerse kan på några mikro-sekunder bedöma hur intressant en besökare är på en site (baserat på ”big data” om besökaren) och sedan lägga ett bud på en videovisning. Gå in på www.emerse.com så får ni se en förklarande video om hur systemet fungerar. Den generella trenden i branschen är att stora mediaägare köper upp denna typ av Demand Side Platforms, som Emerse är ett exempel på, för att kunna styra mediaköpare till just sina siter. Då Emerse är helt oberoende från alla media-ägare har bolaget en unik position när videovisningsbranschen över nätet växer så det knakar. Alla som har stora reklambudgetar borde kontakta Emerse för att utnyttja det nya medialandskapets möjligheter.

Tack vare det kapital som Spiltan investerade i bolaget har Emerse under 2015 kunnat mer än dubbla antalet anställda till totalt 25 stycken. Under 2016 kommer bolaget att ytterligare öka antalet medarbetare på huvudkontoret i Lund samt etablera försäljningsteam i London och Stockholm.

Värdering: Framgångarna för Emerse innebär att vi inför handeln i mars 2016 satte ett högre belopp på värderingen av bolaget i vårt uppskattade substansvärde. Under 2015 har bolaget varit en del av övriga onoterade bolag, upptaget till anskaffningsvärdena
"Genom Spiltan får vi tillgång till kompetens och kapital inför vår fortsatta internationella expansion."

Carl-Johan Grund
VD och grundare, Emerse, April 2015
Emerse
Videoannonseringsbolag.
 • År
  2015
  2014
 • Omsättning, ca
  21 Mkr
  12 Mkr
 • Resultat, ca
  0,6 Mkr
  - 1 Mkr
 • Antal anställda
  15 st
  10 st
 • Spiltans ägarandel är 36 %.
Till Emerse's hemsida
Digilär

Ca 0,7 % av Spiltans substansvärde

Digilär är ett läromedelsföretag som tillhandahåller helt digitala läromedel i praktiskt taget alla ämnen i åk 7-9 på grundskolan och i svenska, matematik, engelska, historia, samhällskunskap och religionskunskap på gymnasiet. Idag har Digilärs läromedel ca 70 000 användare.

Innan sommaren 2015 förvärvade Spiltan 49,9 % av aktierna i Digilär som har tagit fram digitala läromedel för de obligatoriska kurserna på högstadiet och gymnasiet. Bolaget startades av historieläraren och rektorn Stellan Wigh som är VD och kvarstår som stor ägare. Spiltans investering innebar att bolaget fick kapital för att satsa på ökad marknadsföring och utveckling av läromedel. Dessutom löstes två affärsänglar ut som tidigare satsat kapital i bolaget. Vi gillade bolagets affärsmodell som innebär att skolornas bokinköp ersätts av ett abonnemang per elev och kurs. Under 2015/16 använder ca 70 000 elever Digilärs läromedel vilket innebär att bolaget är en av de största aktörerna på marknaden (vanliga böcker har dock fortfarande den största delen av läromedelsbudgeten).  Digitala läromedel medför att det är lätt att uppgradera materialet och lärarna kan satsa mer tid på elever som behöver hjälp. Men givetvis finns det en tröghet i att ändra skolornas/lärarnas beteende och vi har förhoppningar om att staten skall göra extra satsningar på digitala läromedel på samma sätt som till exempel skett i Danmark.

Digilär omsatte ca 7 Mkr under 2015 och har 15 anställda.

"Nu kan vi satsa mer på marknadsföring och utveckling för att introducera våra digitala läromedel på ännu fler skolor."

Stellan Wigh
VD och Grundare, Digilär, Juni 2015
Digilär
Läromedelsförlag med digitala läromedel.
 • År
  2015
  2014
 • Omsättning, ca
  7,0 Mkr
  6,3 Mkr
 • Resultat, ca
  xx Mkr
  -1,4 Mkr
 • Antal anställda
  15 st
  14 st
 • Andel av Spiltans substansvärde är ca 0,6%
 • Spiltans ägarandel är ca 50 %.
Till Digilärs hemsida
Pepins/Alternativa

Ca 1 % av Spiltans substansvärde

Alternativa är en handelsplats för onoterade bolag där bl a Spiltanaktien handlas. Alternativa aktiemarknaden grundades av Investment AB Spiltan och Högbom-Söderström AB. De båda grundarföretagen hade tillsammans lång erfarenhet av såväl investeringar i onoterade företag som från börshandel och börsnoteringar. Våren 2003 erhöll man tillstånd som Värdepappersbolag från Finansinspektionen och då genomfördes även den första handeln.

Ur Spiltans årsredovisning 2015:
Under 2015 ökade handeln på Alternativa aktiemarknaden och det fanns ett stort intresse för Spiltanaktier och för ett antal helt onoterade bolag som inte finns listade någon annanstans. Alternativa Listan fick också in fler bolag. Bland annat flyttade restaurangbolaget Rasta Group från First North till Alternativa. Ett annat nytt bolag var Edsbyns Elverk som är ett lokalt elbolag i Hälsingland med många aktieägare.

Under året genomfördes också sammanslagningen med equity crowdfundingkonceptet Pepins vars VD, Anders Sjunnesson, blev ny huvudägare i det nya bolaget. Det har funnits ett stort intresse från bolag som vill använda detta nya sätt att ta in kapital och under 2016 räknar Pepins med att göra ett stort antal kapitalanskaffningar. Ni kan läsa mer om equity crowdfunding och om hur man skall tänka när man investerar i denna typ av bolag i Sparrebellen Nr 104: Så här placerar man i onoterade tillväxtbolag - bli medlem i ett nytt koncept (finns på www.sparklubben.se).
"Spiltan var med och startade Alternativa aktiemarknaden för att onoterade bolag med många långsiktiga ägare skulle få en möjlighet till en regelbunden handel av bolagets aktier utan alla kostnader och regelkrångel som en börsnotering innebär. Genom samgåendet med crowdfunding- plattformen Pepins skapas nu ett nytt sätt att anskaffa kapital för bolag."

Per H Börjesson
VD, Investment AB Spiltan
Pepins/Alternativa Listan
Crowdfunding samt marknadsplats för onoterade aktier med spridd ägarbild.
 • År
  2015
  2014
 • Handelsomsättning, ca
  69 Mkr
  45 Mkr
 • Resultat, ca
  -0,4 Mkr
  -1,7 Mkr
 • Antal anställda
  5 st
  4 st'
 • Spiltans ägarandel är 18,4 % (31/12-2015) 


Till Pepins hemsida
Qvalia

Ca 1,2 % av Spiltans substansvärde

Qvalia går igenom stora företags avtal och ekonomitransaktioner för att hitta felaktigheter med hjälp av avancerade algoritmer, så kallad ”recovery audit”. Företagen betalar ingen fast avgift för arbetet utan Qvalia får en procentandel av de pengar som bolagen kan få tillbaka från leverantörer eller skattemyndigheten. Vanliga fel är uteblivna rabatter, prisfel, dubbelbetalningar, momsredovisning mm.

Med det kapital som Spiltan investerade i bolaget 2011 har företaget expanderat till Danmark, Norge och Holland. Entreprenören/VD Henri Tapale har utvecklat en mycket effektiv och systematisk säljprocess "precovery" baserat på ett avancerat CRM- (Customer Relations Management) system som innebär att man förhindrar felaktiga transaktioner genom att proaktivt filtrera fakturaflödet. När Spiltan hade sin årliga VD-konferens under 2014 för alla Spiltanbolag berättade VD Henri Tapale om hur han utvecklat processen och infört CRM-systemet. 

2015 blev ett mellanår då en stor kundorder slutförs först under 2016 men man ser en stor potential i det nya konceptet ”precovery” som beskrivs ovan. 

"Som entreprenör är det viktigt med långsiktighet. Inte sällan, går långsiktig målsättning över kortsiktig vinst. Därför kändes Spiltan som ett naturligt val för oss."

Henri Tapale
Grundare, Qvalia.se
Qvalia
Kontrollerar ekonomitransaktioner för stora företag.
 • År
  2015
  2014
 • Omsättning, ca
  53 Mkr
  54 Mkr
 • Resultat, ca
  0,2 Mkr
  8,5 Mkr
 • Antal anställda
  43 st
  39 st
 • Spiltans ägarandel är 27 % 
Till Qvalias hemsida

Fler onoterade investeringar

Ca 0,5 % av Spltans substansvärde

Berkway grundades 2009 av Kasper Ljungkvist som också ingår i Spiltans styrelse och syftet är att investera i mindre noterade och onoterade bolag och i miniformat spegla Warren Buffetts Berkshire Hathaway. Bland innehaven finns bl a franchisebolaget FemtioFemPlus som sysslar med rekrytering/uthyrning av tjänster inom servicesektorn - framförallt genom seniorer. Bland övriga bolag som ingår i portföljen kan nämnas bl a Cinnober, IvarBo, RG19 i Norden AB, Fenix Outdoor, Latwian Forest Company, Midsona och Fortnox.

Berkway
Investerar i mindre noterade och onoterade bolag.

 • Spiltans ägarandel på 19,3 % är värderad till ca 7,1 Mkr.
 • Andel av Spiltans substansvärde  0,5 % (per den 31/12-2016)
   


Till Berkways hemsida

Nytt kring Berkway

"Pris är vad du betalar. Värde är vad du får"

Warren Buffett
Grundare Berkhire Hathaway

0,4 % av Spiltans substansvärde

AktivBo arbetar med att ge bostads- och fastighetsföretag underlag för verksamhetsstyrning i syfte att skapa ett bättre boende, en bättre arbetsplats och nöjdare ägare. Detta möjliggörs genom att inhämta information och svar från kund- och medarbetarundersökningar. Expansionen i Tyskland tar nu fart med många nya kunder och ökad personalstyrka.

Aktiv Bo
Arbetar med att ge bostad- och fastighetsföretag underlag för verksamhetsstyrning.
 • År
  2015
  2014
 • Omsättning, ca
  27 Mkr
  22,1 Mkr
 • Resultat, ca
  0,9 Mkr
  1,8 Mkr
 • Antal anställda
  21 st
  18 st
 • Andel av Spiltans substansvärde ca 0,8 %.
 • Spiltans ägarandel är på ca 37,3 % 

Till Aktiv Bo's hemsida

"Spiltan kommer att bli en väldigt bra förstärkning i styrelsen och fungera som ett bra bollplank i den fortsatta utvecklingen..."

Anna-Lena och Erik Högberg
Grundare Aktiv Bo, September 2009


0,7 % av Spiltans substansvärde

JLM har agenturen för horisontalborrmaskiner, från den amerikanska tillverkaren Ditch Witch, i norden, Polen och Ukraina. Med Ditch Witch horisontalborrmaskiner kan man t ex borra och dra fiber genom marken utan att behöva gräva upp hela gatan. Under 2014 ökade försäljningen i Polen vilket fortfarande under 2015 är den viktigaste marknaden. I övrigt har lönsamheten ökat till goda nivåer.

JLM
Specialmaskiner för horisontalborrning.
 • År
  2015
  2014
 • Omsättning, ca
  165 Mkr
  164 Mkr
 • Resultat, ca
  9 Mkr
  5,4 Mkr
 • Antal anställda
  41 st
  38 st
 • Andel av Spiltans substansvärde 0,7 %.
 • Spiltans ägarandel är på ca 31 % 

Till JLMs hemsida

"Expansionen blir möjlig genom att Spiltan går in som minoritetsägare så att vi kan stanna kvar och utveckla bolaget tillsammans med dem."

Hans Kulander
Ordförande och grundare, Januari 2009


Sura Magnets är Skandinaviens största och ledande tillverkare av formsprutade permanentmagneter och bedriver även en omfattande handel med sintrade magneter och magnetsystem. Sura Magnets med huvudkontor och produktion i Söderköping grundades 1954 i Surahammar, omsätter idag ca 85 miljoner och har omkring 45 anställda. Verksamheten är i hög grad internationaliserad och 70 % av omsättningen exporteras till 30 olika länder med Tyskland som största geografiska marknad utanför Sverige.

Sura Magnets
har tillverkat och levererat magneter till bland annat fordons- och medicinteknikindustrin i över 60 år. Investment AB Spiltan har förvärvat 45 % av aktierna i Sura Magnets.
 • År
  2015

 • Sura Magnets redovisas till vidare under posten Övriga onoterade bolag.
   
 • Spiltans ägarandel är på 45 % 


 • Omsättning, ca
  ca 80 Mkr

 • Resultat, ca


 • Antal anställda
  45 st

Till Sura Magnets hemsida

”Jag hade tänkt sälja hela bolaget men när Spiltan erbjöd mig möjligheten att behålla en stor andel i bolaget tyckte jag det var mer attraktivt. Genom Spiltan får vi också en långsiktig ägare som köper för att behålla och har finansiella muskler”.

Bertil Torgilsman
Tidigare huvudägare, Mars 2016

En omdömessajt som förnyar marknaden för jobbsök och rekrytering. Careereye ger anställda och tidigare anställda möjlighet att betygsätta och dela omdömen om arbetsplatser på samma sätt som turister kan betygsätta hotell och restauranger på Tripadvisor.

Careereye
Omdömessajt för jobbsök och rekrytering.
 • År
  2016/4

 • Careereye redovisas till vidare under posten Övriga onoterade bolag.


 • Spiltans ägarandel är på ca 20 % 

        
 • Omsättning ca
  19 Mkr

 • Antal anställda
  40 st

Mer om Careereye

”Det känns glädjande och stimulerande att få en långsiktig partner med stor erfarenhet av tillväxtbolag som investerare inför vår fortsatta expansion. Hittills har vi satsat egna pengar, men för att nå en stark position internationellt behöver vi en erfaren kapitalstark partner i ryggen. Spiltan känns som helt rätt val för oss”.

Johan Kadar
VD och delägare, Maj 2016

Största likvida placeringarna

Ca 1,6 % av Spiltans substansvärde

Under hösten, när kursen gick ned till 194 000 dollar, passade Spiltan på att dubbla innehavet i Berkshire Hathaway. Kombinationen av ett stort antal lönsamma helägda dotterbolag, världens största försäkringsbolag, stabila reglerade verksamheter och en aktieportfölj med några av USAs mest kända varumärken ger verkligen ett unikt bolag. Ni kan läsa om mina analyser av bolagen, efter varje besök på årsstämman, på www.sparklubben.se genom att söka på Berkshire under fliken Sparrebeller. På 2015 års stämma firade man att Buffett har haft ansvaret för Berkshire Hathaway i 50 år och Sparrebell Nr 99 med årets analyser har titeln ”Buffett blev miljardär - du kan bli miljonär”.

Berkshire Hathaway
Amerikanskt konglomerat. Äger bl a andelar i Wells Fargo, American Express och Coca Cola company.
 • År
  2015
  2014
 • Omsättning, ca
  211 Bill $
  195 Bill $
 • Resultat, ca
  24 Bill $
  20 Bill $
 • Antal anställda
  361 270 st
  340 499 st
 • Andel av Spiltans substansvärde 1,7 %.
 • Spiltans ägarandel är på ca 0,00048 % 

Till Berkshire Hathaway's hemsida

"Per, Many thanks and I hope I last as long as the carving."

Warren Buffett
TACKBREV FÖR INSTIFTANDE AV ALTERNATIVT NOBELPRIS I FORM AV HÄLLRISTNING I TANUMS HEDE SOM SPILTAN VAR MED OCH SPONSRADE, DECEMBER 2012. Hällristningen tros hålla i över 3000 år.

För sex år sedan kom min bok ”Så här blev Warren Buffett världens rikaste person”. Förutom en sammanfattande biografi gick jag också igenom vilka svenska börsbolag och investmentbolag Buffett kanske kunnat vara intresserad av att investera i. Man kan nu konstatera att när börsen stigit med ungefär 100 % sedan boken kom ut har de två portföljerna med ”Buffettbolag” stigit med ungefär 150 %. Ni kan läsa om bolagen i Sparrebellen Nr 96.  Det visar väl att ”alla kan bli rika på aktier bara man inte har bråttom” genom att bara köpa och behålla bra bolag. Konstigt att det skall vara så svårt för de flesta att följa dessa enkla principer. 

När jag för ett drygt år sedan höll på med uppdatering av boken insåg jag också hur mycket som har hänt i Berkshire Hathaway under de senaste fem åren. Genom ett gigantiskt förvärv av järnvägsbolaget BNSF och ytterligare expansion av Midatlantic Energy samt utköp av börsbolaget Lubrizol och en stor aktiepost i IBM är Berkshire idag ett mycket större bolag.  Det är kul att Warren Buffett expanderar ju äldre han blir istället för att gå i pension som andra 80-åringar.  

I årets brev till aktieägarna har Buffett och Munger också reflekterat över 50 års investeringar med Berkshire Hathaway. Går att läsa på www.berkshirehathaway.com. Ett mål för Spiltan är att precis som Berkshire vara den valda partnern för entreprenörer när de inte vill sälja sina bolag till industriella köpare eller finansiella aktörer. Det är en stor del av Buffetts framgång att han nu bara kan sitta och vänta på att telefonen ringer och sedan kunna köpa attraktiva bolag till lägre priser än andra aktörer kan göra. 

 "När någon säger att 2+2 är mer än 4  
- stäng plånboken, ta semester och kom
tillbaka om några år och köp aktier till lägre priser.”
WARREN BUFFETT

Ca 1 % av Spiltans substans

Cinnober levererar börshandelssystem till världens börser. Företaget bildades 1998 i Stockholm och sysselsatte då 4 personer. Idag är man drygt 250 personer och har fått en rad internationella utmärkelser för sina system. Efter några tuffa år verkar nu investeringarna på finansmarknaderna ta fart. Under 2015 fick Cinnober en viktig order från Australian Securities Exchange (ASX) och levererar nu realtids clearingssystem till Brasilien, Dubai och London Metal Exchange. Framgångarna har gjort att börskursen på First North under hösten börjat röra sig uppåt.

Cinnober
Leverantör av börshandelssystem.
 • År
  2015
  2014 
 • Omsättning, ca
  300,5  Mkr
  270,1 Mkr
 • Vinst, ca
  -22 Mkr (engångsnedskrivning av aktier på 37 Mkr)
  0,6 Mkr
 • Antal anställda
  252 st
  249 st
 • Spiltans ägarandel är på ca 1,3 %

Till Cinnobers hemsida

"Cinnober är lyckligt lottade att ha ägare som Spiltan. Där fick vi en ägare för drygt 10 år sedan som agerar väldigt långsiktigt, som hurrar på från sidan men samtigt ställer realistiska krav. Om alla ägare vore som Spiltan skulle svenskt näringsliv fungera ännu bättre."

Nils-Robert Persson
Ordförande och huvudägare

Ca 0,5 % av Spiltans substansvärde

Under sommaren 2014 ökade Spiltan innehavet i Garpco och äger nu nästan 10 % av bolaget. Garpco äger ett antal industribolag bland annat Swedex som tillverkar sågklingor och UW-PLAST som gör polymera material bland annat till offshorebranschen. Garpco är ett bra exempel på att det går att hitta fördelaktigt värderade bolag på Alternativa aktiemarknaden.

Garpco
Ägare av industribolag.
 • År
  2015
  2014
 • Omsättning, ca
  283,5 Mkr
  274,3 Mkr
 • Vinst, ca
  10,9 Mkr
  14,8 Mkr
 • Antal anställda
  201 st
  195 st
 • Spiltans ägarandel är ca 9,4 %.

Till Garpcos hemsida

"Som långsiktig investerare skapar Spiltan både intresse och många gemensamma aktieägare."

Markus Strand
VD, Garpco

Rasta grundades 1973 av Dan Tervaniemi som med ett kortare avbrott styrt Rasta - framförallt vägrestaurangerna - i över 40 år. Aktien har under ett antal år handlats på First North men under 2015 beslöt man att flytta över handeln till Alternativa aktiemarknaden. Företaget har under hösten bl a tillträtt de fem restaurangrörelserna Skansens Restauranger, Dramatenrestaurangerna och Haga Forum i Stockholm, Trädgår’n i Göteborg och Rådhuskällaren i Malmö.

Rasta Group
Äger och förvaltar bolag inom servicenäringen. 
 • År
  2015
  2014 
 • Omsättning, ca
   673 Mkr
   577 Mkr
 • Resultat, ca
   40 Mkr
   72 Mkr
 • Antal anställda
   724 st
   576 st
 • Andel av Spiltans substansvärde 0,3 %
 • Spiltans ägarandel på ca 0,5 % är värderad till ca 2 Mkr.

Till RastaGroups hemsida

"Genom bytet till Alternativa aktiemarknaden slapp vi alla kostnader förknippade med att vara på First North. Trevligt också att Spiltan då upptäckte oss och blev aktieägare i Rasta."

Dan Tervaniemi
Grundare Rasta Group