Ordförande och VD hälsar välko

Nyheter: Spiltans substansvärde 638 kr inför handel den 16-21 februari

Spiltanbilen

Senaste inlägg


Ämnen


Tidigare inlägg

14 Feb.

Substansvärdet per Spiltanaktie är 638 kr inför handeln som inleds onsdag den 16 februari och pågår till måndag den 21 februari, på Alternativa aktiemarknaden. Vid senaste handelstillfället sattes priset på Spiltanaktien till 670 kr och det uppskattade substansvärdet var då 640 kr.
* Så här handlar du Spiltanaktier på Alternativa
* Så här registrerar jag mig på Alternativa

* Hela portföljen ser du här!

Aktuellt på Spiltan

Skicka mig
information om Spiltan

Namn Telefon E-post