Håkan Sjunnesson, Spiltans Investment Manager

Nyheter: ... och de nominerade till priset på 100.000 kr från Sollos Minnesfond är...

Spiltanbilen

Senaste inlägg


Ämnen


Tidigare inlägg

26 Maj.

PRESSMEDDELANDE
2011-05-25


MINNESFOND delar ut SOLLOS PRIS på 100.000 kronor till
"Ett entreprenöriellt initiativ värt att uppmuntras"
I samband med Lars Olof "Sollo" Bäckmans bortgång startade vänner och kolleger förra året en minnesfond i
hans namn - Sollos Minnesfond. Fonden delar varje år ut ett pris vars syfte är att uppmuntra en individ och
dennes/dennas entreprenöriella gärning.
Prissumman är i år på 100.000 kronor och kommer att delas ut i direkt anslutning till investmentbolaget
Spiltans (i vilket Sollo var ordförande fram till sin bortgång) årsstämma den 6 juni, på Kastellholmen i
Stockholm.
De nominerade till priset är:
- Daniel Daboczy, Fundedbyme, för sitt arbete med crowdfunding och att därmed ha givit individer och
organisationer helt nya möjligheter att finna de resurser de behöver för att kunna tillvarata sina drömmar och möjligheter.
- Heidi Harman, Geek Girl Meetup, för att ha startat en internationell rörelse som gör det möjligt för kvinnor
att bygga sina nätverk och tillvarata sina möjligheter inom web, teknik och innovation.
- Jonas Hombert, Jaycut, för att ha drivit upp världens största onlinebaserade videoredigeringstjänst och på
den resan bevisat att motgångar bara är språngbrädor.
Priset delas ut till den av de tre finalisterna som får flest röster av den närvarande publiken. Inför
omröstningen kommer var och en av finalisterna att under tio minuter få presentera sig själva, följt av en
kortare utfrågning. Presentationer och omröstning inleds klockan 15.30 och platsen är Kolskjulet på
Kastellholmen i Stockholm.
Förutom priset till "Ett entreprenöriellt initiativ värt att uppmuntras" delas också ett pris om 20.000 kr ut till
"Bästa studentorkester"!
Läs mer om Sollos Minnesfond www.sollo.se

 

Aktuellt på Spiltan

Skicka mig
information om Spiltan

Namn Telefon E-post