Håkan Sjunnesson, Spiltans Investment Manager

Nyheter: Robothandel underminerar förtroendet för aktiemarknaden...

12

Senaste inlägg


Ämnen


Tidigare inlägg

15 Sep.

"Vi misstänker att det finns risk för att den datorstyrda höghastighetshandeln bryter mot reglerna mot kursmanipulation och anser därför att detta bör utredas skyndsamt."

så skriver Per H Börjesson, ordf. i Spiltan Fonder samt Georg Norberg, Granit Fonder och Johan Thorén, Strand Fonder, i dagens DI Debatt.

Det finns tecken på att högfrekvenshandlarna delvis är inställda på att manipulera fondspararnas stora flöden och att förstärka marknadens svängningar. Detta kan ge svenska fondsparare ett oförtjänt sämre pris på sina fondandelar och gör även deras köp onödigt dyra, menar de vidare.

Läs hela artikeln nedan.

Aktuellt på Spiltan

Skicka mig
information om Spiltan

Namn Telefon E-post