Årsstämma på Spiltan

Nyheter: Sparrebellen Nr 5, 2005, Köp aktier i onoterade bolag

11

Senaste inlägg


Ämnen


Tidigare inlägg

20 Feb.

I början av augusti beskrev Björn Wilke i sin börskrönika i DI att ”svenska småbolag skulle vinna på en lägre skatt” och gav utvecklingen på den brittiska AIM (Alternative Investment Market) som ett exempel.
I England har man genom olika skattefavörer (20% rabatt på inkomstskatten på det kapital man investerar på AIM, lägre skatt efter 3 års innehavstid och avdragsgilla reaförluster mot inkomst) skapat en aktiemarknad med en stor omsättning och många nyintroduktioner. Givetvis skulle man även i Sverige kunna skapa en lika dynamisk marknad om man ger skattefavörer om man investerar i onoterade aktier. Jag skulle till och med vilja påstå att för de hårt belastade svenskarna skulle skatteförmåner få ännu större effekt (redan 1998 sa jag in en debattartikel mot de skattegynnade pensionsförsäkringarna ”att svenskar gör hur dåliga affärer som helst bara för att spara på skatt”) Innan vi får våra politiker att genomföra dessa förändringar kan vi i Sverige glädja oss åt de skattefördelar som finns på att äga onoterade aktier
som t.ex handlas på Alternativa aktiemarknaden (www.alternativa.se ) Den största fördelen är att alla onoterade aktier är förmögenhetsskattefria. Att köpa onoterade aktier kan därför vara en bättre idé än att köpa storbankernas senaste produkt ”Kapitalpension” som just säljs för att folk skall slippa förmögenhetsskatt.

Läs hela Sparrebellen Nr 5 nedan.

Aktuellt på Spiltan

Skicka mig
information om Spiltan

Namn Telefon E-post