3

Nyheter: Spiltans substansvärde 672 kr - handel 11-16 april

8

Senaste inlägg


Ämnen


Tidigare inlägg

10 Apr.

Nya substansvärdet per Spiltanaktie är 672 kr, vilket är en ökning med 5 kr per aktie sedan mars månad. Handeln inleds den 11 april på Alternativa aktiemarknaden. Handeln pågår t o m måndag den 16 april och priset sätts den 12 april kl 16.00. Följ handeln på Alternativas hemsida - www.alternativa.se.
Spiltans portfölj i sin helhet kan du läsa här.


Observera att Spiltans preferensaktie börjar handlas i April!
Investment AB Spiltan emitterade preferensaktier under januari. Emissionen övertecknades med 58 %. Nu kommer således de investerare som önskar köpa fler preferensaktier i Spiltan att få möjlighet till detta. Spiltans preferensaktie kostade 700 kr under emission och har en årlig utdelning på 56 kr under åren 2012-2016. Därefter omvandlas preferensaktien till en stamaktie.

SRABs aktie börjar handlas på Alternativa Listan 11 april
”Mot bakgrund av den begränsade ägarspridning och låga handelsvolymen av bolagets aktie har vi valt att lämna First North för att istället  lista aktien på Alternativa Listan. För tillfället anser vi att Alternativas handelsmodell passar bolagets behov bättre. Detta är också ett led i de kostnadsbesparingar som SRAB genomför för tillfället.”, säger Rolf Hollmen VD SRAB.
Läs mer om SRAB här

Aktuellt på Spiltan

Skicka mig
information om Spiltan

Namn Telefon E-post