BAKGRUND
För 10 år sedan fick Investment AB Spiltans VD, Per Håkan Börjesson, höra att Staffan Hildebrand planerade att göra en film om den beryktade Spiltanligan som gjorde Stockholm i allmänhet och Östermalm i synnerhet, osäkert på 50-talet. Ett projekt som bär Investment AB Spiltans namn och som i stor utsträckning skulle komma att utspela sig i den stadsdel Spiltan har sitt kontor - det borde väl vara något att medverka i?! Lämpliga kontakter i filmbranschen etablerades, men filmen om Spiltanligan har ännu inte förverkligats. Emellertid dök en annan liga upp om vilken det skulle göras ytterligare en film: Jönssonligan. Vid det laget hade Spiltans filmplaner kommit så pass långt, att man bestämde sig för att investera 2 miljoner kronor, motsvarande 13% ägarandel i Jönssonligan spelar högt.

Nästa satsning ägde rum år 2002, denna gång i filmen Grabben i graven bredvid, regi Kjell Sundvall. 1.5 miljoner kronor gav här 16% ägande. Återbetalningen av de båda första filmerna är uppe i 6 miljoner kronor. 

Kjell Sundvall regisserade senare (2004) filmen Vinnare & Förlorare. Spiltans investering var här 1 miljon kronor (10% ägande). Filmen blev dessvärre inte någon succé på bio, men vi vet också att bio endast utgör ett av flera så kallade fönster i en films liv. Hyr- och köpmarknaderna för video och DVD är faktiskt av större betydelse för det ekonomiska utfallet. Visserligen kan man säga att filmens framgång på bio sätter värdet på övriga "fönster", men i Sverige står biljettförsäljningen för mindre än 25% av en films totala intäkter. Försäljning och uthyrning av video och DVD svarar för mer än 50%. För Vinnare och Förlorare räckte emellertid inte DVD-försäljningen till för att uppväga det låga biobesöksantalet och investeringen i filmen blev i stort sett bara en kostnad.
 
Spiltan hade emellertid kommit så långt i sina filmprojekt att man år 2006 bildade det för ändamålet speciella bolaget Spiltan Underhållning AB. Investment AB Spiltan äger 37,5% av SUAB och resterande 62,5% är spritt mellan drygt 30 andra delägare som fanns i Investment AB Spiltans nätverk.

VERKSAMHET
De hittills gjorda investeringarna har gett kompetens på området och skapat ett "bibliotek" av ägarandelar i filmer. Eftersom filmerna under lång tid genererar intäkter, har investeringarna ett långt liv.
 
Spiltan Underhållning AB har hittills investerat i följande filmer/projekt:
- Jönssonligan spelar högt
- Grabben i graven bredvid
- Vinnare och förlorare
- 7 Miljonärer
- Hoppet
- Ett öga rött
- Irene Huss
- Solstorm
- "Premiärpaketet" (Vinstandelslån upprättat av Filmlance AB och Penser Fondkommission) som bl a består av Snapphanar, ett antal Beckfilmer och Lilla spöket Laban samt
- Musikalerna Jesus Christ Super Star, Skönheten & Odjuret och Sound of Music.
 
Millenniumtrilogin
Hösten 2005 inleddes förhandlingar med produktionsbolaget Yellow Bird som nyligen hade köpt filmrättigheterna till Stieg Larssons Millenniumtrilogi. Bolaget var också i färd med att producera 6 filmer om kriminalinspektören Irene Huss (en biofilm och 5 DVD/TV-filmer). Spiltan Underhållning investerade 1,5 Mkr i Irene Huss-projektet, vilket ledde till att Spiltan, som enda privata investerare, fick vara med och satsa pengar i Millenniumfilmatiseringen (till att börja med en biofilm och 6 DVD/TV-filmer, nu har ytterligare 2 biofilmer tillkommit).
 
För ändamålet bildades ett separat aktiebolag (Spiltan Underhållning M AB, SUMAB) och nya pengar togs in dels från Spiltan Underhållnings ägare, dels från Investment AB Spiltans nätverk. Spiltan Underhållning M AB:s investering uppgår till 7,1 Mkr.
 
Spiltan Underhållning AB, som genom sitt tidigare arbete på området och genom Irene Huss-investeringen möjliggjort investeringen i Millenniumprojektet, äger 15% i SUMAB. Prognosen för Millenniumprojektet ser ljus ut. I slutet av november 2009 hade 2,8 miljoner besökare sett den första biofilmen - Män som hatar kvinnor - i Norden. Film nr 2 - Flickan som lekte med elden - hade vid samma tidpunkt setts av nästan lika många nordbor.
 
Den 13 maj har filmen biopremiär i Frankrike, det land utanför Norden där Millenniumhysterin varit som störst. 600 kopior är beställda, vilket betyder att satsningen är lika stor där som på den svenska hemmamarknaden där 100 kopior spreds på biograferna till premiären i slutet av februari 2009. Efter Frankrike följer Italien, Spanien m fl länder där böckerna sålt mycket bra.
 

Aktuellt på Spiltan

Skicka mig
information om Spiltan

Namn Telefon E-post