Spiltans Substansvärde och värdering

Spiltans senaste #substansvärde och hur tänker vi när vi värderar bolagen

OBS! Under rubriken "Aktien" redovisas den kurs som satts i samband med den senaste handelsperioden. 

Följ absolut senaste kurs på Alternativa Listan.  
Följ Paradox' kursutveckling

Nedan redovisar vi löpande Spiltans portfölj och substansvärde för de tre senaste månaderna. Klicka på länkarna för detaljerad information.

Aktuell portfölj och substansvärde

•  Substansvärde per den 12 oktober 201710 081 kr/aktie
•  Substansvärde per den 12 september 20178 587 kr/aktie
•  Substansvärde per den 15 augusti 20178 483 kr/aktie

Handeln inleds på Pepins/Alternativa Listan onsdagen den 11 oktober och pågår till och med måndag den 16 oktober. Priset fastställs torsdagen den 12 oktober kl 16.00. 

Vi skickar ut nytt substansvärde via mail någon dag innan handelsperiodens början. Om du inte får våra mail så anmäl dig till nyhetsbrevet under fliken "Press/Spiltans Nyhetsflöde" eller skicka ett mail till Elin på elin@spiltan.se.

Kommentarer inför handeln:
Investeringar i börsaktier (+1 387 kr per aktie)
Sedan förra substansvärdesrapporten har Paradox stigit med 16,50 kronor vilket innebär en ökning i Spiltans substans med 1 341 kr. En anledning är att Danske Bank tog upp bolaget för bevakning och kom med en analys av bolaget med riktkurs 94 kronor. Varje kronas förändring i Paradoxkursen förändrar Spiltanaktiens substans med 81 kronor.

Men vi har också sett en allmän uppgång på aktiemarknaden som även påverkar våra innehav i Berkshire Hathaway, Cinnober och Samhällsbyggnadsbolaget mm postivt.

Aktiemarknaden är en märklig varelse och för några månader sedan var alla oroliga för Trump, Nordkorea och potentiell ränteuppgång. Nu är alla positiva igen trots att inget har förändrats i sak. Warren Buffett sade i veckan att även om räntorna går upp med en procent är aktiemarknaden inte högt värderad men om räntorna går upp med tre procent har vi en övervärderad aktiemarknad.  Ni som tänker att ”den här gången är det annorlunda” och tror att räntorna inte kommer att stiga igen kan läsa min Sparrebell från 2012 om när räntorna var 500 %:

Sparrebellen Nr 65: Räntan var 500 % för 20 år sedan

Övriga onoterade bolag (+88 kronor per aktie)
Spiltans styrelse gör löpande bedömningar av värden i portföljbolagen och om siffrorna förändras markant gör vi ändringar i den uppskattade substansen. Ökade värden på totalt 88 kronor per Spiltanaktie kommer i huvudsak från tre portföljbolag:  

Försäljning Digilär:
Under perioden har vi sålt ed-tech bolaget Digilär till förlaget Natur & Kultur. Det är tråkigt att sälja ett tillväxtbolag i en spännande bransch men bolaget kan nu utvecklas med en ny långsiktig ägare med stora samordningsfördelar. Största delen av försäljningen har ökat kassan och minskat övriga onoterade bolag. Det finns även ett avtal om tilläggsköpeskilling som kan påverka substansen positivt i framtiden. Läs pressmeddelandet om försäljningen och Breakit-artikeln nedan:
 
Bokförlaget Natur & kultur köper digitala läroplattformen Digilär från Spiltan, Breakit.se
Pressmeddelande: Natur & Kultur förvärvar Digilär

Nytt värde Sura Magnets

Spiltan förvärvade Sura Magnets i början av 2016 och under innevarande år har både omsättning och lönsamhet ökat kraftigt vilket gör att vi kan öka det uppskattade värdet. Du kan läsa mer om bolaget på http://www.suramagnets.se 

Nytt värde Kuststaden Projektutveckling
I samband med försäljningen av Kuststaden till Samhällsbyggnadsbolaget (SBB) köpte de gamla ägarna, inklusive Spiltan, ut ett antal projektfastigheter i bolaget Kuststaden Projektutveckling. Vi kan nu konstatera att ett antal projekt har utvecklats enligt plan vilket gör att vi ökat värdet på bolaget i Spiltans substansvärde.

Placeringar på Pepins Group (+8 kr per aktie)
Även aktiekursen på Alternativa Listan har ökat under perioden med den största uppgången i Pepins Group. Pepins Group har också annonserat att bolaget skall göra en nyemission på 100 miljoner kronor där Spiltan kommer att öka sin ägarandel och även garantera hela emissionen tillsammans med några andra aktieägare. Läs mer på:  https://www.pepins.com/companies/pepins/
 
Notera att alla värderingar av onoterade innehav innehåller en stor osäkerhet och att du själv måste göra en bedömning av värdena för att få en korrekt uppfattning om substansen. Historiskt har Spiltans faktiska försäljningar av onoterade bolag inneburit att vi fått ut högre värden än vi tidigare redovisat. Det är därför troligt att man underskattar vikten av alla onoterade bolag i vår portfölj när nu Paradox får en daglig kurssättning.

OBS! Ny skattestatus för aktieägare i Investment AB Spiltan 
Privatpersoner
Då Investment AB Spiltans största innehav,  Paradox Interactive, noterats på First North under 2016 träder en speciell skatteregel in som innebär att både utdelningar och kapitalvinster för privatpersoner 2016 är fullt ut skattepliktiga till 30 % (tidigare år var skattesatsen 25 %). Utdelningen för 2015 var 94 kronor per preferensaktie (som automatiskt konverterades till en stamaktie i juli 2016) och 38 kronor per stamaktie.

Utdelningen för 2016 var 50 kr per stamaktie (utbetalades i maj 2017).

Svenska aktiebolag
Då Investment AB Spiltan, vid sidan av Paradox Interactive, har ytterligare ett antal noterade bolag i sin portfölj från vilka utdelning erhålles gäller en särskild skatteregel vid ägande i Investment AB Spiltan via aktiebolag. Den skatteregeln medför att utdelningar från Investment AB Spiltan är skattepliktiga i sin helhet för svenska aktiebolag. Eftersom Investment AB Spiltan fortfarande skattemässigt är en onoterad aktie är dock kapitalvinster vid försäljning av Investment AB Spiltanaktien inte skattepliktiga för svenska aktiebolag.

* Aktuell portfölj och substansvärde kan laddas ned som pdf.fil.
 Om du ej har tillgång till 
Acrobat Reader kan du ladda ned programmet kostnadsfritt här.