Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltan.se

Jag godkänner
Spiltans Substansvärde och värdering

Spiltans senaste #substansvärde och hur tänker vi när vi värderar bolagen

OBS! Under rubriken "Aktien" redovisas den kurs som satts i samband med den senaste handelsperioden. I mellantiden kan handel ske till en annan kurs (då det finns säljare och köpare som gemensamt enats om ett annat pris). 

Följ absolut senaste kurs på Alternativa Listan.  
Följ Paradox' kursutveckling

Nedan redovisar vi löpande Spiltans portfölj och substansvärde för de tre senaste månaderna. Klicka på länkarna för detaljerad information.

Aktuell portfölj och substansvärde

•  Substansvärde per den 15 augusti 20178 483 kr/aktie
•  Substansvärde per den 9 juni 20178 635 kr/aktie
•  Substansvärde per den 19 maj 2017  (ingen handel)
8 318 kr/aktie

Handeln inleds på Pepins/Alternativa Listan onsdagen den 16 augusti och pågår till och med måndag den 21 augusti. Priset fastställs torsdagen den 17 augusti kl 16.00. 

Vi skickar ut nytt substansvärde via mail dagarna innan handelsperiodens början. Om du inte får våra mail så anmäl dig till nyhetsbrevet under fliken "Press/Spiltans Nyhetsflöde" eller skicka ett mail till Elin på elin@spiltan.se.

Kommentarer inför handel 16-21 augusti:
Nytt substansvärde för Spiltanaktien inför augusti månads handel är nu satt till 8 493 kr/aktie (-142 kr/aktie). Vid senaste substansberäkningen den 9 juni fastställdes substansvärdet till 8 635 kr/aktie. Kursen sattes då till 7 500 kr.

Nedgången beror på förändrade värden på Spiltans noterade innehav. Vid senaste substansrapporten (9 juni) var Paradoxkursen 74,75 kr och ovanstående substansvärde är baserat på kursen 72,25 kr. Varje kronas förändring i Paradoxkursen påverkar Spiltans substans med 81 kronor.

Notera att vi löpande inte gör några förändringar i Spiltans onoterade innehav även om det hela tiden sker förändringar i värdet på innehaven.

Stark Paradoxrapport för kvartal 2, 2017
Idag har Paradox rapporterat siffrorna för kvartal 2 med en omsättning på 289 Mkr (+23 %) och vinst på 126 Mkr (+10 %) . Notera de fina jämförelsesiffrorna mot kvartal 2, 2016 där två nya stora spel lanserades vilket visar vilken fin grundaffär Paradox har med välkända varumärken och dedikerade spelare.

Jämförelsesiffrorna för första halvåret är ännu bättre med en omsättningsökning på 25 % och vinstökning med 20 %. Under kvartalet släpptes bland annat det nya spelet Steel Divison:Normandy 44 utvecklat av en extern studio och Cities Skylines för Xbox.

Efter periodens utgång annonserades att Paradox köpt spelutvecklaren Triumph Studios i Holland för 4 M euro med en maximal tilläggsköpeskilling på 21 M euro.  Rapporten i sin helhet kan ni läsa på på Paradox Interactives hemsida: https://www.paradoxinteractive.com/en/

Inlösenprogram minskade kassan med 263 miljoner kronor
I juli betalade Spiltan ut likviden för de aktier som blev inlösta vilket minskade kassan med 263 miljoner kr och antalet aktier med 33 980. Inlösenprogrammet har en liten effekt på substansvärdet per aktie då rabatten var 7 % på substansvärdet och genom att en begränsad andel av det totala antalet aktier löstes in.

Notera att alla värderingar av onoterade innehav innehåller en stor osäkerhet och att du själv måste göra en bedömning av värdena för att få en korrekt uppfattning om substansen. Historiskt har Spiltans faktiska försäljningar av onoterade bolag inneburit att vi fått ut högre värden än vi tidigare redovisat. Det är därför troligt att man underskattar vikten av alla onoterade bolag i vår portfölj när nu Paradox får en daglig kurssättning.

OBS! Ny skattestatus för aktieägare i Investment AB Spiltan
Privatpersoner
Då Investment AB Spiltans största innehav,  Paradox Interactive, noterats på First North under 2016 träder en speciell skatteregel in som innebär att både utdelningar och kapitalvinster för privatpersoner 2016 är fullt ut skattepliktiga till 30 % (tidigare år var skattesatsen 25 %). Utdelningen för 2016 var 94 kronor per preferensaktie (som automatiskt konverterades till en stamaktie i juli 2016) och 38 kronor per stamaktie.

Svenska aktiebolag
Då Investment AB Spiltan, vid sidan av Paradox Interactive, har ytterligare ett antal noterade bolag i sin portfölj från vilka utdelning erhålles gäller en särskild skatteregel vid ägande i Investment AB Spiltan via aktiebolag. Den skatteregeln medför att utdelningar från Investment AB Spiltan är skattepliktiga i sin helhet för svenska aktiebolag. Eftersom Investment AB Spiltan fortfarande skattemässigt är en onoterad aktie är dock kapitalvinster vid försäljning av Investment AB Spiltanaktien inte skattepliktiga för svenska aktiebolag.

* Aktuell portfölj och substansvärde kan laddas ned som pdf.fil.
 Om du ej har tillgång till 
Acrobat Reader kan du ladda ned programmet kostnadsfritt här.