Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltan.se

Jag godkänner
Spiltans Substansvärde och värdering

Spiltans senaste #substansvärde och hur tänker vi när vi värderar bolagen

OBS! Under rubriken "Aktien" redovisas den kurs som satts i samband med den senaste handelsperioden. I mellantiden kan handel ske till en annan kurs (då det finns säljare och köpare som gemensamt enats om ett annat pris). 

Följ absolut senaste kurs på Alternativa Listan.  
Följ Paradox' kursutveckling

Nedan redovisar vi löpande Spiltans portfölj och substansvärde för de tre senaste månaderna. Klicka på länkarna för detaljerad information.

Aktuell portfölj och substansvärde

•  Substansvärde per den 14 februari 2017
7 234 kr/aktie
•  Substansvärde per den 9 januari 20176 708 kr/aktie
•  Substansvärde per den 2 december 20166 541 kr/aktie

Historiskt har Investment AB Spiltan handlats runt substansen men de senaste månaderna har aktien handlats med rabatt på ca 30 %. Det finns ett antal troliga förklaringar: Förklaringar till Spiltans substansrabatt

Kommentarer inför handel 15-20 februari:

Paradox Interactive  + 430 kr per Spiltanaktie
Idag har bokslutskommunikén för Paradox Interactive publicerats. Ni hittar den på paradoxinteractive.com. Klockan 12.00 kan du även se VD Fredrik Wester och CFO Andras Vajlok på TwitchTV via hemsidan.

Omsättningen för 2016 blev 654 miljoner kronor (604 miljoner kronor) och rörelseresultatet 309 miljoner kronor (242 miljoner kronor). Styrelsen har också beslutat ge en utdelning på 1 krona per aktie för 2016. För närvarande handlas aktien till 57 kronor vilket i Spiltans substansvärdering är 4,75 kronor mer än vid januarihandeln.

OBS! Varje kronas förändring av Paradoxkursen ger en förändring på 90 kr på Spiltans substans.

Försäljning Kuststaden till SBB + 72 kr per aktie
Under januari blev det klart att vi apporterar in våra aktier i Kuststaden till det nya fastighetsbolaget SBB (Samhällsbyggnadsbolaget) som kommer att noteras på First North under februari månad. Spiltan har också fått del av likviden i kontanter vilket ökat vår kassa. SBB har fastigheter för mer än 11 miljarder kronor och VD är Ilija Batljan. SBB kommer att vara en del av Spiltans likvida portfölj. Spiltan startar också ett nytt fastighetsbolag tillsammans med de gamla ägarna i Kuststaden. Detta redovisas tills vidare bland "Övriga onoterade bolag".

Övriga likvida aktier (+ 24 kronor)
Den största förändringen är Cinnober som har haft en kraftig kursuppgång men även Rasta och Senseair på Alternativa aktiemarknaden har nått nya rekordnivåer.

Notera att alla värderingar av onoterade innehav innehåller en stor osäkerhet och att du själv måste göra en bedömning av värdena för att få en korrekt uppfattning om substansen. Historiskt har Spiltans faktiska försäljningar av onoterade bolag inneburit att vi fått ut högre värden än vi tidigare redovisat. Det är därför troligt att man underskattar vikten av alla onoterade bolag i vår portfölj när nu Paradox får en daglig kurssättning.


OBS! Ny skattestatus för aktieägare i Investment AB Spiltan
Privatpersoner
Då Investment AB Spiltans största innehav,  Paradox Interactive, noterats på First North under 2016 träder en speciell skatteregel in som innebär att både utdelningar och kapitalvinster för privatpersoner 2016 är fullt ut skattepliktiga till 30 % (tidigare år var skattesatsen 25 %). Utdelningen för 2016 var 94 kronor per preferensaktie (som automatiskt konverterades till en stamaktie i juli 2016) och 38 kronor per stamaktie.

Svenska aktiebolag
Då Investment AB Spiltan, vid sidan av Paradox Interactive, har ytterligare ett antal noterade bolag i sin portfölj från vilka utdelning erhålles gäller en särskild skatteregel vid ägande i Investment AB Spiltan via aktiebolag. Den skatteregeln medför att utdelningar från Investment AB Spiltan är skattepliktiga i sin helhet för svenska aktiebolag. Eftersom Investment AB Spiltan fortfarande skattemässigt är en onoterad aktie är dock kapitalvinster vid försäljning av Investment AB Spiltanaktien inte skattepliktiga för svenska aktiebolag.


* Aktuell portfölj och substansvärde kan laddas ned som pdf.fil.
 Om du ej har tillgång till 
Acrobat Reader kan du ladda ned programmet kostnadsfritt här.