Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltan.se

Jag godkänner
Spiltans Substansvärde och värdering

Spiltans senaste #substansvärde och hur tänker vi när vi värderar bolagen

OBS! Under rubriken "Aktien" redovisas den kurs som satts i samband med den senaste handelsperioden. I mellantiden kan handel ske till en annan kurs (då det finns säljare och köpare som gemensamt enats om ett annat pris). 

Följ absolut senaste kurs på Alternativa Listan.  
Följ Paradox' kursutveckling

Nedan redovisar vi löpande Spiltans portfölj och substansvärde för de tre senaste månaderna. Klicka på länkarna för detaljerad information.

Aktuell portfölj och substansvärde

•  Substansvärde per den 13 april 20177 753 kr/aktie
•  Substansvärde per den 10 mars 2017
7 246 kr/aktie
•  Substansvärde per den 14 februari 2017
7 234 kr/aktie

Historiskt har Investment AB Spiltan handlats runt substansen men de senaste månaderna har aktien handlats med rabatt på ca 30 %. Det finns ett antal troliga förklaringar: Förklaringar till Spiltans substansrabatt

VDs kommentarer inför handeln som inleds den 19 april:

Handeln inleds på Pepins/Alternativa Listan www.alternativa.se onsdagen den 19 april och pågår till och med måndag den 24 april Priset fastställs torsdagen den 20 april kl 16.00.

Ökningen i substansvärdet beror främst på  kursuppgången av Paradox Interactiveaktien. Bolaget hade nyligen en "försäljningshelg" på STEAM, den ledande nedladdningssajten för datorspel, och 7 av de 11 mest sålda titlarna var spel från Paradox vilket medförde att marknaden fick upp ögonen för Paradox' framgångar.

Notera att 1 kronas förändring av Paradoxaktien gör 74 kronor på Spiltans substansvärde. Exempelvis är kursen i skrivande stund ca 1 krona högre än då substansvärdet beräknades den 13 april (då aktien stod i 63,75 kr). Det innebär alltså att substansvärdet i praktiken är ca 74 kr högre än angivet ovan.

Försäljning av Paradox ökar kassan med 340 miljoner kronor
I februari sålde Spiltan 5,7 % av våra aktier i Paradox Interactive vilket ökade kassan med 340 miljoner kronor. Spiltan är kvar som långsiktig huvudägare i Paradox med 24,8 % av aktierna tillsammans med VD Fredrik Wester som har 33,3 %. Målsättningen är att placera kassan i nya onoterade bolag men vi har också ökat de noterade innehaven sedan förra handelsperioden.

Utdelning 50 kronor och inlösen av aktier
Styrelsen kommer att föreslå utdelningen 50 kronor per aktie till årsstämman den 20 maj. Ett investmentbolag behöver inte betala någon skatt om vi betalar ut mottagna utdelningar plus ett schablonvärde minus våra förvaltningskostnader.

Spiltan planerar också att föreslå stämman ett inlösenprogram där alla aktieägare kan välja mellan att lösa in delar av sina innehav till strax under substansvärdet eller få en större andel av bolaget. Men då vi tror att Spiltan även i framtiden kan bli en bra placering och vill ha många aktieägare i vårt nätverk kommer vi att rekommendera att man bara löser in delar av sina aktier. Genom att minska säljtrycket på Spiltan aktien hoppas vi också att substansrabatten kommer att minska som en följd av inlösenprogrammet. Mer information om inlösenprogrammet kommer att finnas på hemsidan och i följebrevet när vi skickar ut årsredovisningen och kallelse till stämman om en dryg månad.

Notera att alla värderingar av onoterade innehav innehåller en stor osäkerhet och att du själv måste göra en bedömning av värdena för att få en korrekt uppfattning om substansen. Historiskt har Spiltans faktiska försäljningar av onoterade bolag inneburit att vi fått ut högre värden än vi tidigare redovisat. Det är därför troligt att man underskattar vikten av alla onoterade bolag i vår portfölj när nu Paradox får en daglig kurssättning.

OBS! Ny skattestatus för aktieägare i Investment AB Spiltan
Privatpersoner
Då Investment AB Spiltans största innehav,  Paradox Interactive, noterats på First North under 2016 träder en speciell skatteregel in som innebär att både utdelningar och kapitalvinster för privatpersoner 2016 är fullt ut skattepliktiga till 30 % (tidigare år var skattesatsen 25 %). Utdelningen för 2016 var 94 kronor per preferensaktie (som automatiskt konverterades till en stamaktie i juli 2016) och 38 kronor per stamaktie.

Svenska aktiebolag
Då Investment AB Spiltan, vid sidan av Paradox Interactive, har ytterligare ett antal noterade bolag i sin portfölj från vilka utdelning erhålles gäller en särskild skatteregel vid ägande i Investment AB Spiltan via aktiebolag. Den skatteregeln medför att utdelningar från Investment AB Spiltan är skattepliktiga i sin helhet för svenska aktiebolag. Eftersom Investment AB Spiltan fortfarande skattemässigt är en onoterad aktie är dock kapitalvinster vid försäljning av Investment AB Spiltanaktien inte skattepliktiga för svenska aktiebolag.


* Aktuell portfölj och substansvärde kan laddas ned som pdf.fil.
 Om du ej har tillgång till 
Acrobat Reader kan du ladda ned programmet kostnadsfritt här.