Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltan.se

Jag godkänner
Aktiens utveckling - nyckeltal

Följ Spiltanaktiens #utveckling sedan start 1997

Aktiekapital

Vid 2018 års utgång uppgick aktiekapitalet i Spiltan till 36 701 500 kr.  Aktien i Spiltan berättigar till 1 (en) röst. Vid årsstämman får varje röstberättigad rösta för hela antalet ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. 

Under 2018 omsattes totalt 8 893 aktier på Pepins.com/Alternativa Listan. Information om substansvärde per handelsperiod hittar du under fliken Köp aktier i Spiltan.

Utdelning

Styrelsen avser att föreslå utdelningen 100 kr per stamaktie för verksamhetsåret 2018.

Nyckeltal per aktie

 
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Subst.värde/aktie, kr
517
562
640
541
692
1 045
1 322
2 188
6 607
10 472
12 242
Eget kapital/aktie, kr
479
464
506
526
551
582
628
679
1 559
2 029
3 671
Vinst/aktie,kr
-27
-15
42
20
4
40
55
50
927
1 117
1 6561998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

subst.värde/aktie kr
420
499
683
522
348
330
424
513
605
624

Eget kapital/aktie, kr
366
456
497
484
332
311
363
429
444
493

Vinst/aktie, kr
26
4
78
-20
-52
-21
53
66
8
43

Definitioner av nyckeltal:
Substansvärde/aktie: Uppskattat substansvärde vid årets slut, dividerat med antal aktier vid årets slut.
Eget kapital/aktie: Redovisat eget kapital dividerat med antal aktier vid årets slut.

Vinst/aktie: Resultat efter skatt, dividerat med antal aktier vid årets slut.

Aktiekapitalets utveckling


ÅR
TRANSAKTION
ANTAL NYA AKTIER
AKTIEKAP I KR
TOT ANTAL AKTIER
TECKN.KURS I KR
1985
1986
1989
1997
1999
2000
2001
2004
2006
2011
2015
2017

Premiesparklubb
Bolagsbildning
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Teckn. enl. opt
Nyemission
Nyemission
Konvertibellån
Preferensaktier
Teckn. enl. opt.
Inlösen

-
800
3 100
40 500
109 550
14 650
70 000
10 000
35 000
56 700
16 200
-34 070

-
80 000
390 000
4 440 000
15 395 000
16 860 000
23 860 000
24 860 000
28 360 000
34 032 000
35 652 000
36 701 500
-
800
3 900
44 400
153 950
168 600
238 600
248 600
283 600
340 320
356 520
322 450
100
250
250
325
440
338
530
285
600
700
868
7 730