Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltan.se

Jag godkänner
Aktiens utveckling - nyckeltal

Följ Spiltanaktiens #utveckling sedan start 1997

Aktiekapital

Vid 2019 års utgång uppgick aktiekapitalet i Spiltan till 36 701 500 kr. Aktien i Spiltan berättigar till 1 (en) röst. Vid årsstämman får varje röstberättigad rösta för hela antalet ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. 

Under 2019 omsattes totalt 1 433 081 aktier på Pepins. Information om substansvärde per handelsperiod hittar du under fliken Köp aktier i Spiltan.

Utdelning

Vid Spiltans årsstämma den 26 maj 2020 beslutades, enligt styrelses förslag, att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2019.

Nyckeltal per aktie

 
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Substansvärde/aktie, kr
562
640
541
692
1 045
1 322
2 188
6 607
10 472
12 242
169,99
Eget kapital/aktie, kr
464
506
526
551
582
628
679
1 559
2 029
3 671
43,52
Vinst/aktie,kr
-15
42
20
4
40
55
50
927
1 117
1 656
10,54


1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Substansvärde/aktie kr
499
683
522
348
330
424
513
605
624
517

Eget kapital/aktie, kr
456
497
484
332
311
363
429
444
493
479

Vinst/aktie, kr
4
78
-20
-52
-21
53
66
8
43
-27

Definitioner av nyckeltal:
Substansvärde/aktie: Uppskattat substansvärde vid årets slut, dividerat med antal aktier vid årets slut.
Eget kapital/aktie: Redovisat eget kapital dividerat med antal aktier vid årets slut.

Vinst/aktie: Resultat efter skatt, dividerat med antal aktier vid årets slut.

Aktiekapitalets utveckling


ÅR
TRANSAKTION
ANTAL NYA AKTIER
AKTIEKAP I KR
TOT ANTAL AKTIER
TECKN.KURS I KR
1985
1986
1989
1997
1999
2000
2001
2004
2006
2011
2015
2017

2019
2019
2019
Premiesparklubb
Bolagsbildning
Nyemission
Nyemission
Nyemission
Teckn. enl. opt
Nyemission
Nyemission
Konvertibellån
Preferensaktier
Teckn. enl. opt.
Inlösen

Split 100:1
Inlösen
Fondemission
-
800
3 100
40 500
109 550
14 650
70 000
10 000
35 000
56 700
16 200
-34 070
31 922 550
- 967 350
-

-
80 000
390 000
4 440 000
15 395 000
16 860 000
23 860 000
24 860 000
28 360 000
34 032 000
35 652 000
36 701 500

36 701 500
35 600 455
36 701 500
-
800
3 900
44 400
153 950
168 600
238 600
248 600
283 600
340 320
356 520
322 450

32 245 000
31 277 650
31 277 650
100
250
250
325
440
338
530
285
600
700
868
(7 730)*
-
(125)*
-*Inlösenkurs