Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltan.se

Jag godkänner
Årsstämma 2021

22 juni

Precis som 2020, kommer Sveriges trevligaste årsstämma återigen tyvärr att vara tråkig. Årsstämman hålls tisdagen den 22 juni 2021. Med anledning av den pågående Covid19-pandemin har styrelsen beslutat att genomföra årsstämman genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler.

Aktieägare får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom poströstning på förhand till och med den 21 juni 2021 via denna länk: https://postrosta.web.verified.eu/?source=spiltan

 

Anmälan

För att ha rätt att delta på stämman måste aktieägare vara registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 14 juni 2021. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste i god tid före 14 juni begära hos sin förvaltare att föras in i aktieboken för att kunna delta genom poströstning via denna länk: https://postrosta.web.verified.eu/?source=spiltan

Handlingar inför Spiltans årsstämma 2021

Livestream om Spiltans verksamhet


För att ge alla aktieägare möjlighet att i sedvanlig ordning ställa frågor till oss om Spiltans verksamhet sänder vi en livestream den 1 juni kl 18.30. I den svarar Per H Börjesson, vd och Göran Pallmar, vice vd och investment manager på de frågor som vi får in. Skicka in dina frågor till spiltan@spiltan.se så försöker vi svara på så många som möjligt. Du kommer också att kunna ställa frågor i chatten på Youtube under tiden som sändningen pågår Inspelningen går att se även i efterhand på vår webbplats och Youtube-kanal.

Nästa år hoppas vi att det återigen går att genomföra Sveriges trevligaste stämma – och hoppas att se många av våra aktieägare på plats!