Deklarationsdags

Hur deklarerar jag utdelning och försäljning av #Spiltanaktien?

Deklarationsdags!

Privatpersoner

Då Investment AB Spiltans största innehav, Paradox Interactive, noterats på First North under 2016 trädde en speciell skatteregel in som innebär att både utdelningar och kapitalvinster för privatpersoner är fullt ut skattepliktiga till 30 % (tidigare år var skattesatsen 25 %). Utdelningen för 2017 var 50 kr per stamaktie (utbetalades i maj 2017).

Spiltans kurs sattes vid decemberhandeln 2017 till 8 100 kr/aktie och var oförändrad till januarihandeln 2018.

Försäljning av Spiltanaktier redovisas på blankett K4.

Svenska aktiebolag

Utdelningar
Då Investment AB Spiltan, vid sidan av Paradox Interactive, har ytterligare ett antal noterade bolag i sin portfölj från vilka utdelning erhålles gäller en särskild skatteregel vid ägande i Investment AB Spiltan via aktiebolag. Den skatteregeln medför att utdelningar från Investment AB Spiltan är skattepliktiga i sin helhet för svenska aktiebolag.

Försäljningar
Eftersom Investment AB Spiltan fortfarande skattemässigt är en onoterad aktie är dock kapitalvinster vid försäljning av Spiltanaktien inte skattepliktiga för svenska aktiebolag.

Inlösenprogrammet 2017

Under våren/sommaren 2017 erbjöds Spiltans aktieägare att lösa in aktier till ett pris av 7 730 kr/aktie. Aktierna deklareras som försäljning, dvs 30 % av vinsten på blankett K4 om du äger aktierna som privatperson men om du äger aktierna via svenskt aktiebolag är vinsten ej skattepliktig.