Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltan.se

Jag godkänner
Deklarationsdags

Hur deklarerar jag utdelning och försäljning av #Spiltanaktien?

Deklarationsdags

Utdelningar
Vid Spiltans årsstämma den 26 maj 2020 beslutades, enligt styrelses förslag, att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2019.

Privatpersoner
Då Investment AB Spiltans största innehav,  Paradox Interactive, noterades på First North under 2016 trädde en speciell skatteregel in som innebär att både utdelningar och kapitalvinster för privatpersoner är fullt ut skattepliktiga till 30 %.

Svenska aktiebolag
Då Investment AB Spiltan, vid sidan av Paradox Interactive, har ytterligare ett antal noterade bolag i sin portfölj från vilka utdelning erhålles, gäller en särskild skatteregel vid ägande i Investment AB Spiltan via aktiebolag. Den skatteregeln medför att utdelningar från Investment AB Spiltan är skattepliktiga i sin helhet för svenska aktiebolag. Samtidigt är aktierna i Investment AB Spiltan fortfarande skattemässigt onoterade, vilket betyder att kapitalvinster vid försäljning av Spiltanaktien inte är skattepliktiga för svenska aktiebolag och eventuella kapitalförluster är ej avdragsgilla.

Skattestatus ändras när aktien marknadsnoteras
Pepins Group, där Spiltanaktien handlas, har ansökt om tillstånd hos Finansinspektionen att bli en så kallad MTF (Multilateral Trading Facility). Besked väntas under hösten 2020. När så sker och handel kan inledas innebär det att Spiltans skattestatus ändras i och med att aktien blir marknadsnoterad. Det innebär bland annat att aktierna kommer att kunna ägas via kapitalförsäkring och privatpersoner även kommer att kunna köpa sina aktier via ett ISK (investeringssparkonto). Det innebär också att vinster från aktier som ägs via svenska aktiebolag blir skattepliktiga.

I och med marknadsnoteringen får aktien ett nytt anskaffningsvärde, som är lika med marknadsvärdet. Kravet är dock att man ägt aktien i minst ett år. Det vill säga, när näringsbetingade aktier upphör att vara det är den del av värdestegringen som har skett från köp till noteringen skattefri. Den skattepliktiga delen av kapitalvinsten, det vill säga värdestegringen från notering till försäljning är skattepliktig, beskattas som vanligt. Det gäller att komma ihåg detta när försäljningen ska bokföras och deklareras.

Skatteverket hittar du mer ingående information om vad som gäller vid en notering.

För alla transaktioner gjorda under 2019 gäller tidigare regel: det vill säga att Investment AB Spiltan fortfarande skattemässigt är en onoterad aktie och att kapitalvinster vid försäljning av Spiltanaktien inte är skattepliktiga för svenska aktiebolag.