Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltan.se

Jag godkänner
Deklarationsdags

Hur deklarerar jag utdelning och försäljning av #Spiltanaktien?

Deklarationsdags!

Utdelningar

Vid Spiltans årsstämma den 18 maj beslutades, enligt Spiltans styrelses förslag, om en utdelning på 100 kr/aktie för Spiltanaktien för året 2018. Utbetalningsdag för utdelning är den 24 maj 2019.

Spiltans kurs sattes vid decemberhandeln 2018 till 9 800 kr/aktie och var oförändrad till januarihandeln 2019.

Svenska aktiebolag

Utdelningar
Då Investment AB Spiltan, vid sidan av Paradox Interactive, har ytterligare ett antal noterade bolag i sin portfölj från vilka utdelning erhålles gäller en särskild skatteregel vid ägande i Investment AB Spiltan via aktiebolag. Den skatteregeln medför att utdelningar från Investment AB Spiltan är skattepliktiga i sin helhet för svenska aktiebolag.

Försäljningar
Då Pepins Group (som är den marknadsplats där Spiltanaktien handlas) har ansökt om att bli en s k MTF (multitrading platform) kommer troligtvis Spiltans skattestatus att ändras under år 2020. Aktien blir därigenom marknadsnoterad och det innebär att vinster i Svenska ABs blir skattepliktiga. I och med marknadsnoteringen får aktien ett nytt anskaffningsvärde lika med marknadsvärdet.

Dvs, när näringsbetingade aktier upphör att vara det är den del av värdestegringen som har skett från köp till noteringen skattefri. Den skattepliktiga delen av kapitalvinsten, dvs värdestegringen från notering till försäljning är skattepliktig, beskattas som vanligt. Det gäller att komma ihåg detta när försäljningen ska bokföras och deklareras.
Läs mer ingående skrivelse på Skatteverket.se här.

Kravet är dock att man ägt aktien minst 1 år. En annan förändring som följer med en marknadsnotering är att aktien kan köpas via ISK (Investeringssparkonto).

Obs! För alla transaktioner gjorda under 2018 gäller tidigare regel: Dvs att Investment AB Spiltan fortfarande skattemässigt är en onoterad aktie och att kapitalvinster vid försäljning av Spiltanaktien inte är skattepliktiga för svenska aktiebolag