Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltan.se

Jag godkänner
Deklarationsdags

Hur deklarerar jag utdelning och försäljning av #Spiltanaktien?

Deklarationsdags!

Privatpersoner

Då Investment AB Spiltans största innehav, Paradox Interactive, noterats på First North under 2016 trädde en speciell skatteregel in som innebär att både utdelningar och kapitalvinster för privatpersoner är fullt ut skattepliktiga till 30 % (tidigare år var skattesatsen 25 %). Vid Spiltans årsstämma den 19 maj beslutades, enligt Spiltans styrelses förslag, om en utdelning på 100 kr/aktie för Spiltanaktien för året 2017. Utbetalningsdag för utdelning är den 25 maj 2018.

Spiltans kurs sattes vid decemberhandeln 2017 till 8 100 kr/aktie och var oförändrad till januarihandeln 2018.

Försäljning av Spiltanaktier redovisas på blankett K4.

Svenska aktiebolag

Utdelningar
Då Investment AB Spiltan, vid sidan av Paradox Interactive, har ytterligare ett antal noterade bolag i sin portfölj från vilka utdelning erhålles gäller en särskild skatteregel vid ägande i Investment AB Spiltan via aktiebolag. Den skatteregeln medför att utdelningar från Investment AB Spiltan är skattepliktiga i sin helhet för svenska aktiebolag.

Försäljningar
Då Pepins Group (som är den marknadsplats där Spiltanaktien handlas) har ansökt om att bli en s k MTF (multitrading platform) kommer troligtvis Spiltans skattestatus att ändras under 2019. Aktien blir därigenom marknadsnoterad och det innebär att vinster i Svenska ABs blir skattepliktiga. I och med marknadsnoteringen får aktien ett nytt anskaffningsvärde lika med marknadsvärdet.
Dvs, när näringsbetingade aktier upphör att vara det är den del av värdestegringen som har skett från köp till noteringen skattefri. Den skattepliktiga delen av kapitalvinsten, dvs värdestegringen från notering till försäljning är skattepliktig, beskattas som vanligt. Det gäller att komma ihåg detta när försäljningen ska bokföras och deklareras.
Läs mer ingående skrivelse på Skatteverket.se här.

Kravet är dock att man ägt aktien minst 1 år. En annan förändring som följer med en marknadsnotering är att aktien kan köpas via ISK (Investeringssparkonto).

Obs! För alla transaktioner gjorda under 2018 gäller tidigare regel: Dvs att Investment AB Spiltan fortfarande skattemässigt är en onoterad aktie och att kapitalvinster vid försäljning av Spiltanaktien inte är skattepliktiga för svenska aktiebolag

Inlösenprogrammet 2017

Under våren/sommaren 2017 erbjöds Spiltans aktieägare att lösa in aktier till ett pris av 7 730 kr/aktie. Aktierna deklareras som försäljning, dvs 30 % av vinsten på blankett K4 om du äger aktierna som privatperson men om du äger aktierna via svenskt aktiebolag är vinsten ej skattepliktig.