Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltan.se

Jag godkänner
Handlingar inför extra bolagsstämma 2019

Välkommen till #Boulebar den 27 oktober

Extra Bolagsstämma i Investment AB Spiltan

Extra Bolagsstämma i Investment AB Spiltan kommer att hållas söndagen den 27 oktober kl 19.00 på Boulebar Liljeholmen. Liljeholmsvägen 14 i Stockholm. Insläpp från kl 18.00.

Aktieägare som önskar delta vid stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 22 oktober 2019 och dels senast den 22 oktober 2019 anmäla sitt deltagande till stämman.

Vid anmälan uppges namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress samt namn på max 2 biträden.  Vid stämman serveras enklare förtäring/dryck samt möjlighet att prova på att spela boule.

Ombud anmäler sig per telefon 08-570 310 00 eller per post till följande adress: Investment AB Spiltan, Grevgatan 30, 114 53 Stockholm.

Ombud (dvs om du företräder bolag, annan privatperson eller minderårig/under 16 år) måste inkomma med nedanstående fullmakt senast den 22 oktober. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis skickas till Investment AB Spiltan, Grevgatan 39, 114 53 Stockholm, märk kuvertet "Extra Bolagsstämma 2019".

Fullmakt för ombud
Kallelse till Extra Bolagsstämma i Investment AB Spiltan