Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltan.se

Jag godkänner
Information om insiders

De är #vi som fattar #besluten inom Spiltan

Personer med tillgång till insiderinformation

Styrelsen i Spiltan fattar beslut om alla nya onoterade investeringar och större noterade investeringar på Pepins/Alternativa Listan. Nedan en lista med namn på personer med tillgång till insiderinformation i Investment AB Spiltan:

Per H Börjesson, VD
Innehav privat & bolag: 49 087 stamaktier (400 syntetiska optioner).

Senaste förändring:

Innehav
Datum
Köpt
Sålt
Privat
Maj 2014

180 pref
Bolag
Maj 2014

100 stam
Bolag
Juni 2014
600 optioner

Bolag
April 2015

300 stam
Bolag
Okt 2015
600 inlösen optioner

Privat
Okt 2015
7 500 inlösen optioner

Bolag
Dec 2015

9 stam (gåvor)
Bolag
Juni 2016

535 stam
Privat
Juli 2016

505 stam
Privat
Juni 2017

1 300 inlösen
Bolag
Dec 2017

1 (gåva)
BolagJuni-dec 2018
5 (gåvor)
BolagJuli 2019170 st
BolagJuli 201979 st
BolagAug 201970 st


Ulf Geijer, Ordförande 
Innehav privat: 800 stamaktier

Senaste förändring: 
+440 preferensaktier 2012 (omvandlade till stamaktier juli 2016)
Sålt 200 aktier, maj 2016
Inlösen 200 aktier, juli 2017
Sålt 100 aktier, maj 2018
Sålt 200 aktier, dec 2018

Per Bouveng, Styrelseledamot
Innehav privat: 2 364 stamaktier

Senaste förändring: 
+430 preferensaktier 2012 (omvandlade till stamaktier juli 2016)
Sålt 1 aktie, feb 2016

Sålt 163 aktier, dec 2016
Inlösen 480 aktier, juli 2017
Sålt 500 aktier, april-maj 2019
Sålt 500 aktier, juli 2019

Cecilia Stegö Chiló, Styrelseledamot
Innehav privat: 100 aktier i Spiltan (inköpta 2012)

Lars Klingstedt, Styrelseledamot
Innehav privat samt bolag: 2 585 stamaktier (inkl bolag)

Senaste förändring:
Sålt 230 aktier, okt 2015

Sålt 66 aktier, aug 2016 (Gåva till barn)
Inlösen 384 aktier,  juni 2017

Kasper Ljungkvist, Styrelseledamot
Innehav privat: 5 250 stamaktier

Senaste förändring:
Sålt 350 stamaktier, juni 2015
Sålt 60 stamaktier, aug 2015

Sålt 400 aktier i maj + 818 aktier i juni + 292 aktier i juli 2016.
Inlösen 750 aktier, juli 2017

Jessica von Otter, Styrelseledamot
Innehav privat: 50 aktier (Inköpta 2012)  

Johan Sjöberg, Styrelseledamot
Innehav Bolag: 4 800 aktier i Spiltan

Senaste förändring:
köpt 1278 stamaktier samt 100 preferensaktier 2015 (omvandlade juli 2016)
köpt 2 stamaktier, oktober 2015

köpt 200 stamaktier, juni 2016 + 100 stamaktier aug. 2016
Köpt 100 aktier sept. 2016 
Köpt 300 aktier april 2018
Köpt 500 aktier juli 2019

Håkan Sjunnesson, Adjungerad
Innehav privat: 1 001 aktier. (400 syntetiska optioner)

Senaste förändring:
Oktober 2015 +2400 inlösen av optioner 

Juli 2017 inlösen 1 400 aktier

KENT Söderström, SEKRETERARE
INNEHAV PRIVAT: 45 AKTIER (400 syntetiska optioner)

Senaste förändring:
Köpt 35 aktier okt 2018