Aktiekapitalet och dess utveckling

    I nedanstående tabell redovisas den historiska utvecklingen av Investment AB Spiltans aktiekapital.