Bolagsstämmor

Spiltan ser sina aktieägare som partners och har som ambition att ordna ”Sveriges trevligaste stämma”.