Bolagsstämmor

Årsstämma 21 maj 2022

Årsstämman i Spiltan Invest hålls den 21 maj 2022. Styrelsen har beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske per post före stämman.

För att aktieägare i sedvanlig ordning skall ha möjlighet att få information om vår verksamhet och kunna ställa frågor kommer vi att ha två livestreams under våren. Den första sänds i samband med kvartalsrapporten för Q1 fredagen den 22 april kl 12.00 och den andra sänds torsdagen den 19 maj, kl. 12.00, inför årsstämman. Skicka in dina frågor till spiltan@spiltan.se så försöker vi svara på så många som möjligt. Du kommer också att kunna ställa frågor i chatten på Youtube under tiden som sändningarna pågår.

Kallelse till årsstämman

Länk till poströstningsformulär

Fullmakt

Valberedningens förslag till årsstämman

Förslag till teckningsoptionsprogram i Spiltan Invest

Förslag till incitamentsprogram i AktivBo

Villkor för teckningsoptioner 2022/2025 i Spiltan Invest

Villkor för teckningsoptioner 2022/2026 i AktivBo

Livestream med Spiltan Invest Q1 2022
Sänds fredagen 22 april 2022 kl 12.00

Livestream med Spiltan Invest - Portföljbolagsspecial
Sänds torsdagen den 19 maj, kl 12.00