Årsstämma 2023

  ÅRSSTÄMMA 13 MAJ 2023

  Spiltan Invests årsstämma hölls den 13 maj 2023 i Aula Medica, Solna. Innan den formella stämman startade hölls en frågestund där vd Per H Börjesson, vice vd Göran Pallmar och CFO Kent Söderström svarade på frågor som inkom via Mentimeter och muntligen. Även personer som tittade på sändningen digitalt hade möjlighet att ställa frågor.

  RELEVANTA LÄNKAR

  Kallelse till årsstämman

  Fullmakt

  Valberedningens förslag till årsstämman

  Förslag till teckningsoptionsprogram 2023/2026

  Villkor för teckningsoptioner 2023/2026

  UTFALL

  Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga av styrelsen och valberedningen framlagda förslag. Läs mer i kommunikén från årsstämman.