Revisor och mentor

  Revisor

  Vid årsstämman den 18 maj 2024 omvaldes Grant Thornton Sweden AB som revisor med Carl Niring som ny huvudansvarig revisor. Stämman beslutade även att arvode till revisorerna ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.

  Grant Thornton Sweden AB
  Sveavägen 20
  103 94 Stockholm

  Mentor

  Spiltans mentor är FNCA.

  FNCA Sweden AB
  Nybrogatan 34
  102 48 Stockholm