Utdelningspolicy

    Spiltans policy är att löpande återföra värde till aktieägarna genom antingen utdelning eller inlösen. Den metod som anses bäst för bolagets aktieägare kommer att användas. Någon riktlinje för hur stort värde som ska återföras aktieägarna varje år har inte antagits utan är beroende av tillgänglig likviditet, förutsättningar för nya investeringar och behov av kapital till befintliga investeringar.

    På årsstämman den 21 maj 2022 beslutades om en utdelning motsvarande 1 kr per aktie för verksamhetsåret 2021.

    Senaste frivilliga inlösenprogrammet genomfördes år 2020 till en inlösenkurs på 170 kr per aktie.

    För utdelningshistorik se tabell: Nyckeltal per aktie på sidan 4 i Spiltan Invests årsredovisning för 2021.