Björn Lindberg

Titel

Investment Manager

Om

Arbetar på Spiltan sedan 2022. Har arbetat inom Private Equity de senaste 20 åren. Har även arbetat operativt med linjeansvar under 15 år.

Utbildning

Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Innehav i Spiltan

12 500 aktier 10 000 teckningsoptioner.

Kontakt