Elin Castlin

Titel

Kommunikations- och PR-ansvarig

Om

Började på Spiltan 2022. Arbetade tidigare som konsult inom Corporate Communications och Public Affairs.

Utbildning

Dubbel pol.kand i statsvetenskap och nationalekonomi, Stockholms universitet.

Innehav i Spiltan

458 aktier och 5 000 teckningsoptioner.

Kontakt