Elin Flyborg

Titel

Kontorsansvarig/ekonomi & löner

Om

Arbetar på Spiltan sedan 2010 och bistår Spiltans aktieägare. Elin assisterar inom ekonomi och administration, och ansvarar för lönehanteringen.

Utbildning

Idrottskonsulent samt fristående kurser i företagsekonomi.

Innehav i Spiltan

1 132 aktier, 3 000 syntetiska optioner och 3 500 teckningsoptioner.

Kontakt