Fanny Lundsgård

Titel

Investment Associate

Om

Började på Spiltan i januari 2023 och har tidigare arbetat som managementkonsult. Har erfarenhet från projekt inom börsfäighet, strategisk transformation, regelverksefterlevnad och upphandling.

Utbildning

Master of Science (MSc) Finance & Management, Heriot-Watt University Edinburgh.

Innehav i Spiltan

28 aktier och 4 000 teckningsoptioner.

Kontakt