Fanny Lundsgård

Titel

Investment Associate

Om

Arbetar på Spiltan sedan januari 2023. Involverad i allt som rör investeringsverksamheten; från analys av potentiella investeringar till förvaltning av befintliga portföljbolag. Har tidigare arbetat som managementkonsult och har erfarenhet från projekt inom bland annat strategisk transformation och bolagsstyrning.

Utbildning

Master of Science (MSc) Finance & Management, Heriot-Watt University Edinburgh.

Innehav i Spiltan

40 aktier och 4 000 teckningsoptioner.

Investeringsansvar

Kontakt