Håkan Sjunnesson

Titel

Investment Manager

Om

Arbetar på Spiltan sedan 2006 och är ansvarig för ett flertal av Spiltan Invests portföljbolag.

Utbildning

Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.

Innehav i Spiltan

100 100 aktier, 20 000 syntetiska optioner och 20 000 teckningsoptioner.

Investeringsansvar

Kontakt