Helena Svensson

Titel

Kommunikatör

Om

Började på Spiltan i januari 2022 och har tidigare arbetat som kommunikatör och redigerare. Ansvarig för Sparklubben.se och att sprida kunskap om privatekonomi och sparande på bred front.

Utbildning

Fil.kand. i journalistik från Södertörns högskola samt en marknadsföringsutbildning från IHM Business School i Stockholm.

Innehav i Spiltan

1 100 aktier och 14 000 teckningsoptioner.

Investeringsansvar

Kontakt