Johanna Bäckström (FÖRÄLDRALEDIG)

Titel

Redovisningsekonom

OM

Johanna började på Spiltan i februari 2022 och arbetar bland annat med Spiltans koncernredovisning. Hon har tidigare arbetat som redovisningsansvarig och ekonom på olika företag samt haft konsultuppdrag som koncernekonom.

UTBILDNING

Ekonomie kandidatexamen, Södertörns högskola.

Innehav i Spiltan

43 aktier och 1000 teckningsoptioner.

Kontakt