Kent Söderström

Titel

CFO

Om

Började på Spiltan hösten 2018. Kommer närmast från rollen som vd för Pepins och var en av grundarna av Alternativa aktiemarknaden. Som CFO på Spiltan har Kent ansvar för såväl den interna rapporteringen som arbetet med portföljbolagen och en fortsatt utveckling av investerarrelationerna.

Utbildning

Civilekonom, Stockholms universitet.

Innehav i Spiltan

1 750 aktier, 20 000 syntetiska optioner och 20 000 teckningsoptioner.

Investeringsansvar

Kontakt