Mikael Vaezi

Titel

Investment Manager

Om

Började på Spiltan 2016 och har en bakgrund som portföljförvaltare. Arbetar främst med Spiltans noterade innehav.

Utbildning

Civilekonom, Lunds universitet.

Innehav i Spiltan

2 000 aktier, 6 034 syntetiska optioner och 7 000 teckningsoptioner.

Investeringsansvar

Kontakt