Mikael Vaezi

Titel

Investment Manager

Om

Började på Spiltan 2016 och har en bakgrund som portföljförvaltare. Arbetar främst med Spiltans noterade innehav.

Utbildning

Civilekonom, Lunds universitet.

Innehav i Spiltan

1 000 aktier och 8 834 syntetiska optioner.

Investeringsansvar

Kontakt