BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2023

Regulatoriskt
Bild bokslutskommuniké

▪ Avkastningen på substansvärdet för hela perioden uppgick till 9,98 % medan SIX RX avkastade 19,31 %.
▪ För det fjärde kvartalet var avkastningen 0,25 % och SIX RX 14,01 %.
▪ Substansvärdet per aktie den 31 december 2023 uppgick till 294 kronor (272).
▪ Resultatet för hela perioden uppgick till 612 Mkr (329) och per aktie till 19,71 kronor (10,59).
▪ Soliditeten per 31 december uppgick till 99 % (99).
▪ Utdelning till aktieägarna föreslås med 1 krona (föregående år 1 krona).

Bokslutskommunikén inklusive substansvärdets fördelning per 31 december 2023 finns i bifogad PDF.

Livesänd presentation
I dag, den 26 januari 2023, kl 11:30 kommer bokslutskommunikén att presenteras av CFO, Kent Söderström, och COO, Göran Pallmar, via en livestream på Spiltans YouTube-kanal. Där kommer det att finnas möjlighet att få svar på frågor kring bokslutskommunikén och Spiltans verksamhet. Frågor går att ställa i livechatten på Youtube under tiden som sändningen pågår. (Se sändningen HÄR.)