Flaggningsmeddelande i Solid

Regulatoriskt

Investment AB Spiltan har, från en egenägd kapitalförsäkring, förvärvat 358 711 aktier i Solid. Därmed uppgår Investment AB Spiltans andel av bolaget numera till 10,23 %, vilket motsvarar 1 973 097 aktier.
 
Solid är noterat på Nasdaq Small Cap.