FLAGGNINGSMEDDELANDE I XMREALITY AB

Regulatoriskt

Investment AB Spiltan har minskat innehavet i XMReality AB genom utspädning och försäljning. Antalet aktier som ägs av Investment AB Spiltan uppgår nu till 18 225 952 st, vilket motsvarar 19,9 % av bolaget.

XMReality AB är noterat på Nasdaq First North.