SPILTAN INVEST ANSÖKER OM NOTERING PÅ NGM MAIN REGULATED EQUITY

Regulatoriskt

Styrelsen i Spiltan Invest har beslutat att ansöka om notering på NGM Main Regulated Equity. Bolaget är i slutfasen av noteringsförberedelserna och bedömer att noteringskraven på den aktuella marknadsplatsen inom kort kommer att vara uppfyllda. Noteringen förväntas ske innan slutet av maj.

Spiltan Invest kommer inte att ta in kapital i samband med noteringen.