SPILTAN INVEST BLIR DELÄGARE I QUALISYS

Regulatoriskt

I en pre-IPO förvärvar Spiltan Invest fem procent av bolaget Qualisys Holding AB (”Qualisys” eller ”Bolaget”), en ledande utvecklare och tillverkare av kompletta lösningar inom motion capture.

Qualisys är ett svenskt teknikbolag med ledande global position inom specialistområdet motion capture, vilket bygger på att med avancerade kameror mäta rörelse med högsta precision. Tekniken används bland annat inom sportbiomekanik, medicinteknik, industriella applikationer och animering. Qualisys är ett lönsamt bolag med lång historik av stabil tillväxt. Under 2023 omsatte Bolaget cirka 250 Mkr med en rörelsemarginal (EBIT) om cirka 20 %.

Investeringsrundan är en del i Bolagets förberedelser inför en notering på Nasdaq First North Premier Growth Market. Ägare sedan tidigare är Vätterledens Invest, grundare samt ledningen i Bolaget.

– Det är väldigt roligt att få välkomna Spiltan Invest, Handelsbanken Fonder och Swedbank Robur som ägare i Qualisys och jag vill tacka för förtroendet. De kommer, tillsammans med tidigare engagerade aktieägare, vara ett bra stöd i den fortsatta tillväxtresan och i de målsättningar vi satt upp för framtiden, säger Ingemar Pettersson, CEO för Qualisys.