SPILTAN INVEST BLIR DELÄGARE I SCANDINAVIAN CRUSHER PARTNER

Regulatoriskt

Spiltan Invest har förvärvat 47 % av Scandinavian Crusher Partner, som tillhandahåller maskiner, komponentdelar och service till stenkrossningsbranschen.

Scandinavian Crusher Partner, som grundades 2010, tillhandahåller högkvalitativa maskiner, slit- och reservdelar och service till stenkrossningsbranschen – en central del av såväl gruvbranschen som vid byggande av vägar, järnvägar och bostäder. Under det gångna bokslutsåret (med avslut 2024-04-30) omsatte bolaget 70 miljoner kronor och hade ett rörelseresultat (EBIT) på elva miljoner kronor.

– Scandinavian Crusher Partner har en otroligt bra och gedigen service till sina kunder, vilket sannolikt är en bidragande faktor till att de har kunnat upprätthålla såväl god omsättning som lönsamhet även när marknaden har gått på sparlåga. Framöver ser vi stor potential. Inte minst då bolaget tillhandahåller komponenter som kommer att vara avgörande i stenkrossningsbranschen framöver, säger Anders Sjöberg, Investment Manager på Spiltan Invest.

Spiltan Invest har valt att förvärva 47 % av bolaget. Michael Wallén, en av två grundare, äger efter affären resterande 53 %. Wallén tar också över rollen som vd.

– Det är otroligt glädjande att ha Spiltan Invest med ombord. Bolagets stöd, både ekonomiskt och kompetensmässigt, ger oss möjligheter att fortsätta vara en pålitlig aktör samt att satsa på den europeiska marknaden. Jag ser också fram emot att kunna utbyta erfarenheter och kompetens med de andra bolagen i Spiltans nätverk, säger Michael Wallén, vd och delägare på Scandinavian Crusher Partner.

Läs mer om Scandinavian Crusher Partner på www.scpartner.se__.

Om Spiltan Invest


Spiltan Invest är ett investmentbolag som, utan uttalad exitstrategi, köper och äger minoritetsandelar i noterade och onoterade svenska tillväxtföretag. Spiltan äger i dag en portfölj värderad till 8,5 miljarder kronor som består av tech, finans, fastigheter och industri. Några av de noterade innehaven är Paradox Interactive, Bonäsudden, KlaraBo och Teqnion. Bland de onoterade innehaven finns bland annat Spiltan Fonder, Flattered, Collaboration Art, P&E Fastigheter och Carbomax. Spiltanaktien är noterad på NGM Main Regulated. Mer information finns på spiltan.se.

För mer information, vänligen kontakta:


Anders Sjöberg, Investment Manager, 070-575 73 17 eller anders.sjoberg@spiltan.se

Bifogade bilder


Pressbild SCP

Bifogade filer


SPILTAN INVEST BLIR DELÄGARE I SCANDINAVIAN CRUSHER PARTNER