SPILTAN INVEST GODKÄND FÖR HANDEL PÅ NGM MAIN REGULATED EQUITY

Regulatoriskt

NGM:s bolagskommitté har, villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, beviljat Investment AB Spiltans (publ.) ansökan om att flytta handeln till den reglerade marknadsplatsen NGM Main Regulated Equity. Planerad första handelsdag är måndag den 20 maj.

Styrelsen i Investment AB Spiltan (”Spiltan Invest”/”Bolaget”) lämnade fredagen den 10 maj in en ansökan om upptagande till handel av Bolagets aktier till NGM Main Regulated Equity. Bolaget har nu fått sin ansökan beviljad av NGM:s bolagskommitté. Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls, däribland att ett prospekt godkänns och registreras av Finansinspektionen. Prospektet kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande innan första dag för handel.

– Steget över till reglerad handel, och därmed även daglig handel, är ett stort steg i Spiltan Invests historia. Daglig handel är något som har efterfrågats av såväl nuvarande som potentiella aktieägare och det känns bra att kunna möta deras önskemål. Sedan noteringen hösten 2021 har vi fått cirka 15 000 fler aktieägare, vilket gör att daglig handel nu är motiverat. Listbytet innebär också att vi framöver kommer att ha möjlighet att göra återköp av aktier, säger Per H Börjesson, grundare och vd av Spiltan Invest.

Noteringen är planerad till måndag den 20 maj. Sista dag för handel på NGM PepMarket skulle, utifrån planerad noteringsdag, bli tisdagen den 14 maj 2024.

Spiltan Invest kommer inte att ta in kapital i samband med noteringen. Bolagets aktier kommer att fortsätta handlas under kortnamn (ticker) SPLTN och oförändrad ISIN-kod SE0013382546. Aktieägare kommer inte att behöva vidta någon åtgärd med anledning av listbytet.

Rådgivare
CMS Wistrand Advokatbyrå har varit Bolagets legala rådgivare i samband med noteringen. BDO Mälardalen AB har svarat för börsrevisionen.