Spiltan Invest har för avsikt att ansöka om notering för daglig handel

Regulatoriskt

Styrelsen i Spiltan Invest har beslutat att de har för avsikt att ansöka om notering för daglig handel på NGM:s huvudlista Main Regulated Equity. Planen är att en notering ska ske under 2024. Bolaget kommer att offentliggöra ytterligare information närmare tidpunkten för ett eventuellt listbyte från NGM PepMarket.
 
– Vi är mycket nöjda med noteringen på NGM PepMarket, som bidragit till att vi ökat antalet aktieägare från cirka 5 600 till drygt 20 000 på lite över två år. Vi är dock medvetna om att många av våra aktieägare önskar en daglig handel. Likaså ger ett byte till en reglerad marknad oss möjlighet att besluta om återköp av aktier, säger Per H Börjesson, vd för Spiltan Invest.