SPILTAN INVEST INVESTERAR I REALFORCE

Regulatoriskt
Bild Spiltan och Realforce

Spiltan Invest investerar, tillsammans med Industrifonden, Starbright Invest, anställda och tidigare ägare, i Realforce. Totalt tillförs bolaget, som arbetar med att effektivisera marknadsföringen i mäklarbranschen, drygt 50 miljoner kronor.

Spiltan Invest har valt att investera i Realforce, vars mål är att förenkla och modernisera marknadsföringen i mäklarbranschen. Detta sker genom en mjukvaruplattform, som tillåter fastighetsmäklare att automatisera marknadsföringsaktiviteter och kundhantering genom hela bostadsresan. Målet är att nå bästa resultat för både mäklare, säljare och köpare.

Under det senaste året har Realforce, som har sitt huvudkontor i Sverige, ökat sin kundbas med några av de största mäklarkedjorna i USA och Norden. Bolaget har även fysisk närvaro i Storbritannien, Australien och Nya Zeeland.

– Vi har följt Realforce under en längre tid och kan konstatera att bolaget har utvecklats i rätt riktning. Realforce har, i våra ögon, gjort de investeringar som krävs för att det ska kunna bli ledande inom sin bransch på den nordiska och amerikanska marknaden. Det nuvarande marknadsläget tillät oss också att investera i bolaget till en värdering som vi ansåg var rimlig, säger Göran Pallmar, Investment Manager och vice vd på Spiltan Invest, och Ingunn Ukvitne, Investment Associate. 

Spiltan Invest, Industrifonden, Starbright Invest, anställda och tidigare ägare tillför tillsammans drygt 50 miljoner kronor till bolaget, som 2022 hade cirka 100 miljoner kronor i omsättning. Det tillförda kapitalet möjliggör såväl lönsamhet som en kommersiell lansering av Realforce nya teknikplattform. Lanseringen kommer primärt att fokusera på Norden och USA, som förväntas bli bolagets största marknad innan året är slut.

– Vi är väldigt glada över att Spiltan Invest har valt att gå in som investerare. Med det tillförda kapitalet kommer vi att kunna fortsätta fokusera på att introducera innovativa lösningar på marknaden samt möta den starka efterfrågan på vår redan befintliga produkt. Vi kommer också få stöd att göra de åtgärder som vi anser nödvändiga för att Realforce ska vara ett bolag som står starkt och stabilt, oavsett om marknaden har med- eller motvind, säger André Hegge, vd på Realforce. 

För mer information, vänligen kontakta: 
Göran Pallmar, vice vd Spiltan Invest, 070-889 81 12, goran@spiltan.se

Om Realforce
Realforce (tidigare Adfenix) är ett mjukvarubolag som fokuserar på att leverera marknadsföringslösningar till fastighetsmäklare i Norden, USA, Storbritannien och Australien. Bolaget omsatte cirka 100 miljoner kronor under 2022 och har 55 anställda samt huvudkontor i Sverige. Bolagets målsättning är att förenkla och effektivisera hur större mäklarkedjor hanterar marknadsföringsaktiviteter för kontor, mäklare, säljare och köpare.