SPILTAN INVEST ÖKAR SITT ÄGANDE I SPILTAN FONDER

Regulatoriskt

Spiltan Invest köper aktier i Spiltan Fonder motsvarande 5 % av bolaget och ökar därmed ägandet till 85 %. Aktierna säljs av Spiltan Fonders medgrundare, Erik Brändström, som efter transaktionen alltjämt äger 5 % av bolaget.

Med ett ägande på 80 % av bolaget har Spiltan Fonder länge varit Spiltan Invests största onoterade innehav. Nu ökar Spiltan Invest sitt ägande ytterligare genom att förvärva aktier motsvarande 5 % av bolaget från Spiltan Fonders medgrundare, Erik Brändström. Spiltan Invests ägarandel uppgår efter förvärvet till 85 % av bolaget.

Erik Brändström, investeringsansvarig och vice vd på Spiltan Fonder, äger efter transaktionen alltjämt 5 % av bolaget.

– Försäljningen sker av privatekonomiska skäl och jag har inte för avsikt att sälja ytterligare aktier. Mitt kvarvarande innehav i Spiltan Fonder är fortfarande, utan jämförelse, min största privatekonomiska investering. Både mitt engagemang för, och min starka tilltro till, Spiltan Fonders framtid kvarstår. Bolaget står inför en mängd spännande möjligheter och jag ser fram emot att, både som ägare och anställd, vara med och fortsätta utveckla verksamheten, säger Erik Brändström.