SPILTAN INVESTS ÅRSREDOVISNING 2023

Regulatoriskt

Spiltan Invests årsredovisning för 2023 finns nu tillgänglig på spiltan.se samt som bilaga till detta pressmeddelande.
 
I årsredovisningen presenteras Spiltan Invests finansiella redovisning för verksamhetsåret 2023. Årsredovisningen innehåller även ett längre vd-ord, Spiltan-korsordet samt mer utförlig information om Spiltans investeringar, investeringsprocess, hållbarhetsarbete, aktieägare, styrelse och personal.
 
– I vanlig ordning publicerar vi årsredovisningen på en lördag för att ge alla aktieägare gott om tid att agera på informationen inför nästa handelsdag, säger vd Per Håkan Börjesson.