SPILTAN INVESTS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI–30 JUNI 2023

Regulatoriskt
Bild Delårsrapport Jan–Jun

·  Avkastningen på substansvärdet för perioden uppgick till 18,43 procent medan SIX RX avkastade 11,29 procent.
·  För det andra kvartalet var avkastningen 6,86 procent och SIX RX 2,39 procent.
·  Substansvärdet per aktie den 30 juni uppgick till 321 kronor att jämföra med 272 kronor vid årsskiftet.
·  Resultatet för perioden uppgick till 1 457 Mkr (-555) och per aktie till 46,88 kronor (-17,87).
·  Soliditeten per 30 juni uppgick till 99 procent.
 
Substansvärdet upp drygt 1,5 miljarder sedan årsskiftet
Sedan årsskiftet har Spiltan Invests substansvärde ökat med drygt 1,5 miljarder kronor. Den 31 december var substansvärdet knappt 8,5 miljarder kronor (8 436 Mkr) och den 30 juni låg motsvarande summa strax under 10 miljarder kronor (9 976 Mkr). Totalt motsvarar det en förändring på 1 540 Mkr. Omräknat till substansvärde per aktie motsvarar det en ökning på 49 kronor.
 
– Det har varit otroligt roligt att se Spiltan Invests värdeutveckling under årets första sex månader. Den goda utvecklingen beror på värdeökningar både i den noterade och onoterade delen av portföljen, säger Per H Börjesson, vd på Spiltan Invest.
 
Resultatet efter skatt för perioden uppgick till 1457 Mkr, vilket motsvarar 46,88 kr per aktie. Resultatet beror främst på värdeutvecklingen i portföljbolagen och erhållna utdelningar, som uppgick till 1 417 Mkr och 53,1 Mkr. Under perioden har uppgångar noterats främst för Paradox, som är upp drygt 1 miljard kronor. Andra innehav som ökat påtagligt under perioden är Teqnion och Spiltan Fonder. I den onoterade delen av portföljen redovisas värdeförändringar på cirka 400 Mkr. Däremot har de noterade fastighetsinnehaven haft en svagare utveckling och är i linje med fastighetssektorn i övrigt.