SPILTAN INVESTS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI–30 SEPTEMBER 2023

Regulatoriskt

▪ Avkastningen på substansvärdet för perioden uppgick till 8,55 % medan SIX RX avkastade
4,65 %.
▪ För det tredje kvartalet var avkastningen -8,35 % och SIX RX -5,97 %.
▪ Substansvärdet per aktie den 30 september uppgick till 294 kronor att jämföra med
272 kronor vid årsskiftet.
▪ Resultatet för perioden uppgick till 607 Mkr (-674) och per aktie till 19,54 kronor (-21,70).
▪ Soliditeten per 30 september uppgick till 99 % (99).

Livesänd presentation
I dag klockan 11.30 kommer Per H Börjesson, vd och Kent Söderström, CFO att presentera delårsrapporten live på YouTube. TA DEL AV SÄNDNINGEN HÄR.
 
Finns det något du undrar över? Vi försöker besvara så många frågor vi hinner under sändningens gång. Passa på att mejla in dina frågor till elin.castlin@spiltan.se om det är något du vill att vi tar upp (vi tar emot frågor på mejl fram till 11.00). Det kommer även gå att ställa frågor i chatten under tiden som sändningen pågår.

Sändningen kommer att finnas tillgänglig på vår YouTube-kanal i efterhand.