SPILTAN INVESTS PORTFÖLJBOLAG PEPINS FÖRVÄRVAS AV NAVIAN TECH

Regulatoriskt

Navian Tech förvärvar crowdfundingaktören Pepins, som Alternativa aktiemarknaden blev en del av 2016. Spiltan Invest stödjer uppköpet, som gör det möjligt för verksamheten att fortsätta utvecklas.

2002 var Spiltan med och grundade Alternativa aktiemarknaden, som 2016 kom att bli en del av Pepins. Verksamheten gör det möjligt för privatpersoner att investera i den onoterade marknaden, antingen genom aktieköp eller nyemission.

Även om både aktiehandel och emissioner tidvis har haft stora volymer har det, till följd av det rådande marknadsläget, under de senaste åren varit svårt att hitta investerare för kapitalanskaffningar. Pepins ledning och styrelse har, på förekommen anledning, under lång tid försökt skapa handlingsalternativ.

– Den transaktion som nu sker gör att samtliga av bolagets stakeholders på något sätt blir tillgodosedda. Aktieägare kommer fortsatt kunna vara med på resan, bolag kommer fortsatt kunna handlas och företag som gjort emissioner kommer att ha kvar såväl plattform som community. Detta anser Spiltan är glädjande, och stödjer därför affären, säger Göran Pallmar, vice vd på Spiltan Invest och styrelseledamot i Pepins. 

Förvärvet sker genom att Navian Tech ger ut nya, onoterade, aktier till Pepins aktieägare i samband med att Pepins Group AB likvideras. I samband med förvärvets slutförande kommer Navian Tech att genomföra en nyemission, i vilken samtliga aktieägare kommer erbjudas möjlighet att delta. För att stödja affären har Spiltan förbundit sig att delta med upp till fem miljoner kronor.