SPILTAN INVESTS SUBSTANSVÄRDE PER 2023-05-31

Regulatoriskt
Bild Maj 23

Substansvärdet i Spiltan Invest beräknades till 306,43 kronor per aktie (+3,56 kronor).
 
Avkastningen på substansvärdet under maj månad uppgick till +1,53 procent. Under samma period avkastade SIX RX, som visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar, -2,72 procent. Förändringen i substansvärdet sedan senaste beräkningen beror framför allt på en positiv utveckling i Paradox Interactive.
 
För perioden januari–maj 2023 uppgick den totala avkastningen på substansvärdet till 12,94 procent. Under samma period avkastade SIX RX 8,94 procent.
 
Spiltan Invest fokuserar på sektorerna tech, finans, fastigheter och industri. Mer information om substansvärdets fördelning och vilka bolag som ingår i investmentbolagets portfölj finns i den bifogade substansrapporten.
 
Spiltanaktien är noterad på NGM PepMarket där den handlas veckovis, på tisdagar. Senaste stängningskurs för Spiltanaktien var 244 kr per den 30 maj 2023.