SPILTAN INVESTS SUBSTANSVÄRDE PER 2023-07-31

Regulatoriskt
Bild Juli 23

Substansvärdet i Spiltan Invest beräknades till 340,60 kronor per aktie (+19,40 kronor). Det totala substansvärdet överstiger därmed för första gången 10 miljarder kronor (10 578 Mkr).

Avkastningen på substansvärdet under juli månad uppgick till +6,09 procent. Under samma period avkastade SIX RX, som visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar, -0,33 procent. Förändringen i substansvärdet sedan senaste beräkningen beror framför allt på en positiv utveckling i Paradox Interactive, som i slutet av juli publicerade en stark halvårsrapport. Spiltan Invest har även deltagit i en emission i Teqnion, som också haft en stark kursutveckling under året. I juli investerade dessutom Spiltan Invest i Realforce, som arbetar med att effektivisera marknadsföringen i mäklarbranschen.
 
För perioden januari–juli 2023 uppgick den totala avkastningen på substansvärdet till 25,65 procent. Under samma period avkastade SIX RX 10,92 procent.
 
Spiltan Invest fokuserar på sektorerna tech, finans, fastigheter och industri. Mer information om substansvärdets fördelning och vilka bolag som ingår i investmentbolagets portfölj finns i den bifogade substansrapporten.
 
Spiltanaktien är noterad på NGM PepMarket där den handlas veckovis, på tisdagar. Senaste stängningskurs för Spiltanaktien i juli månad var 242 kr.