SPILTAN INVESTS SUBSTANSVÄRDE PER 2023-08-31

Regulatoriskt
Bild Aug 23

Substansvärdet i Spiltan Invest beräknades till 326,14 kronor per aktie (-14,46 kronor).

Avkastningen på substansvärdet under augusti uppgick till -4,22 procent. Under samma period avkastade SIX RX, som visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar, -3,74 procent. Förändringen i substansvärdet sedan senaste beräkningen beror framför allt på kursutveckling i Paradox Interactive.
 
För perioden januari–augusti 2023 uppgick den totala avkastningen på substansvärdet till 20,35 procent. Under samma period avkastade SIX RX 6,78 procent. Sedan 1997 har Spiltanaktien haft en årlig avkastning på 19 % per år.
 
Spiltan Invest fokuserar på sektorerna tech, finans, fastigheter och industri. Mer information om substansvärdets fördelning och vilka bolag som ingår i portföljen finns i den bifogade substansrapporten.
 
Spiltanaktien är noterad på NGM PepMarket där den handlas veckovis, på tisdagar. Senaste stängningskurs för Spiltanaktien var 254,50 kr per den 31 augusti 2023.